Ogrevanje prostorov v hladnem delu leta predstavlja za vsako gospodinjstvo velik strošek. To zimo bo najbrž višji. Foto: Pixabay
Ogrevanje prostorov v hladnem delu leta predstavlja za vsako gospodinjstvo velik strošek. To zimo bo najbrž višji. Foto: Pixabay
Na severovzhodu Kitajske se soočajo z vse večjim pomanjkanjem elektrike

Cene energentov na mednarodnih trgih so se v zadnjem letu, predvsem pa v zadnjih mesecih, močno povišale. Cene električne energije "na debelo" so se na letni ravni zvišale za 200 odstotkov, piše v poročilu Evropske komisije. Vzrok za to je približno potrojena cena plina, ki se veliko uporablja pri proizvodnji elektrike kot bolj "zelena" alternativa premogu (medtem ko se številne države otepajo jedrskih elektrarn). Med vzroki za draginjo je tudi manj vetra in vode za obnovljive vire energije čez poletje. Cene podnebnih emisijskih kuponov za ogljikov dioksid so se podvojile. Medtem iz Rusije prihaja manj plina od pričakovanj, čeprav Gazprom svoje pogodbe izpolnjuje, Opec pa noče povečati črpanja in s tem proizvodnje, ugotavlja Evropska komisija. Rast cen se bo nadaljevala še posebej v primeru zelo hude zime, po prvih nekaj mesecih prihodnjega leta pa bo začela upadati, čeprav ne na prejšnje ravni, še napoveduje.

"Plina je dovolj, nobene elektrarne nismo zaprli. Vzroki so v špekulacijah, ki jih nekdo vodi."

Kako se to čuti pri nas? V škripcih so predvsem tisti ponudniki energentov ali na energentih temelječih storitev, ki si z dolgoročnimi pogodbami niso zagotovili dotoka po stabilnih cenah. V Sloveniji je večina pogodb dolgoročnih, je pred kratkim na TV Slovenija ugotavljal strokovnjak Peter Novak, zato povišanja cen energentov ne bi smela biti več kot nekajodstotna, ali pa bodo prišla z zamikom. To je potrdil tudi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.

Cene elektrike se višajo tudi zaradi odvisnosti od fosilnih goriv

Ne glede na to se je nekaj zapletov in napovedanih podražitev že zgodilo. Časopis Finance je poročal, da je dobavitelj električne energije, družba Elektro prodaja E. U., številnim komitentom odpovedala dobavo, saj naj bi bila zaradi kratkoročnih pogodb prisiljena nakupovati elektriko po skokovito naraščajočih cenah (več o tem, kaj storiti, če vam dobavitelj pogodbo odpove, v spodnjem okvirju). Pred dnevi je pri vseh, ki se prebijajo iz meseca v mesec, završala vest, da bo Petrol dvignil cene energentov: z decembrom bo podražil elektriko za približno tretjino in zemeljski plin za desetino. To bi denimo 70-evrsko položnico odebelilo nekje za osem evrov, podrobneje o računih tukaj. Kot je znano, je Petrol sicer eden manjših dobaviteljev električne energije v Sloveniji.

MMC je zato povprašal nekatere večje dobavitelje plina, električne energije in toplote, kako so in bodo ravnali v odziv na podivjane mednarodne trge. Večina cen ne namerava dvigati, nekateri pa se temu ne bodo mogli izogniti.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

Med prvimi je tudi družba GEN-I, eden največjih dobaviteljev pri nas. Cene za obstoječe odjemalce ostajajo nespremenjene. Še več, družba je poudarila, da cen tarif rednega cenika električne energije za gospodinjske odjemalce niso podražili že sedem let. To so po lastnih navedbah dosegli z vlaganjem v analitiko in digitalizacijo, ki je pripomogla k uspešnim zakupom elektrike na mednarodnih trgih. Spomnili so, da so med prvim valom epidemije za tri mesece celo znižali cene za 15 odstotkov. "Dobavitelji, ki skrbijo za dobavo energije gospodinjskim odjemalcem, morajo za njih poskrbeti sami, saj je to njihovo poslanstvo in ključna dejavnost, pri tem pa morajo zagotoviti, da ne pride do nesorazmernega dviga cen električne energije," so dodali v GEN-I.

Tudi Elektro Energija ohranja cenik: "Čeprav so se v zadnjem letu cene električne energije zvišale za več kot 200 odstotkov na mednarodnih trgih, družba Elektro Energija, v skrbi za svojih več kot 140.000 zvestih strank, letos ni dvigovala cen tarif električne energije. V skrbi za konkurenčne cene elektrike smo optimizirali nakupni proces oz. zakup elektrike na način, da letos še ne predvidevamo dviga cen tarif električne energije za gospodinjske odjemalce." Cen plina pa niso komentirali.

Cene v Kranju so se letos že dvignile, ali se bodo dodatno, pa je odvisno od energenta pri toplotnem ogrevanju. Pri oskrbi s toploto na podlagi plina ne pričakujejo podražitev vse do prihodnjega julija, je sporočil Domplan. Kjer pa se kot energent uporabi ekstra lahko kurilno olje, lahko pride do podražitev, če se bo bistveno dvignila cena nafte, napovedujejo. V prihodnosti je mogoča podražitev zemeljskega plina, saj je odvisna od borznih cen v prihodnosti. "Podražitve so na daljši rok neizogibne, ker se cene oblikujejo na podlagi borznih cen energentov," so poudarili. Od države pričakujejo sistemsko pomoč, javnosti pa sporočajo naslednje: "Vsi skupaj se moramo zavedati, da so podražitve posledica globalnih trendov, za katere upamo, da se čim prej umirijo."

Dobavitelj plina v Kopru in Mariboru je družba Istrabenz Plini. Tudi oni bodo nekoliko zvišali zneske na položnicah, a pri tem poudarjajo, da gre predvsem za dejavnike zunaj njihovega vpliva. Ceno zemeljskega plina za gospodinjstva in male poslovne odjemalce so že zvišali oktobra letos, predtem nazadnje aprila lani. Ocenjujejo, da se je povprečni strošek porabe zemeljskega plina na računu odjemalca povečal za 11 odstotkov, in poudarjajo dejstvo, da v maloprodajni ceni dajatve predstavljajo skoraj dve tretjini zneska.

Termoelektrarna Šoštanj zagotavlja toplotno energijo Velenju. Pri običajnem poslovanju je uspešna, zaradi emisijskih kuponov pa v rdečih številkah. Zadnji se zdaj še bolj dražijo. Foto: BoBo
Termoelektrarna Šoštanj zagotavlja toplotno energijo Velenju. Pri običajnem poslovanju je uspešna, zaradi emisijskih kuponov pa v rdečih številkah. Zadnji se zdaj še bolj dražijo. Foto: BoBo

In še: "Glede na trenutni tržni trend lahko z veliko verjetnostjo pričakujemo dodatne dvige cen zemeljskega plina tudi v naslednjem kratkoročnem obdobju 2021/2022." To so podkrepili s številkami. Cena zemeljskega plina na evropskem referenčnem trgu na Nizozemskem se je od januarja do danes povišala za kar 447 odstotkov (4. januarja je znašala 17,889 evra na megavatno uro, 30. septembra pa že 97,774 evra). Istrabenz plini so sicer z "ustrezno strategijo" ceno portfelja obdržali na "nižjih ravneh", kar pomeni, da se "rekordni skok nabavnih cen ne bo v celoti prenesel na maloprodajni splošni cenik zemeljskega plina".

Toplotno energijo v Novi Gorici zagotavlja družba Kenog. Na začetku letošnjega leta so fiksni del cene povečali za štiri odstotke, letos je ne nameravajo več. Najverjetneje pa bo do "minimalne korekcije" cen prišlo prihodnje leto zaradi draženja emisijskih kuponov. Prav na področju zadnjih Kenog od države pričakuje ukrepanje.

Termoelektrarna Šoštanj je poleti zaradi podražitve emisijskih kuponov ceno toplotne energije že zvišala za 36,8 odstotka, dodatnih podražitev ne načrtujejo, je poročala oddaja Koda.

Kako zamenjati dobavitelja električne energije?

1. Izbira dobavitelja
Najprej se je dobro pozanimati, kateri ponudnik je za vas najugodnejši. Za lažjo izbiro sta na voljo dva avtomatizirana primerjalnika. Enega je pripravila agencija za energijo, drugega zagotavlja zveza potrošnikov.


2. Seznanitev novega dobavitelja o izbiri
Odjemalec posreduje izpolnjeno vlogo z minimalnim naborom podatkov novemu dobavitelju prek spletnega obrazca, elektronske ali navadne pošte oziroma vzpostavi telefonski stik ter izrazi namero o izbiri dobavitelja. Odjemalec lahko pooblasti novega dobavitelja, da v njegovem imenu izvede vse potrebne dejavnosti za uspešno izvedbo menjave dobavitelja.

3. Začetek dobave novega dobavitelja
Po končanem postopku menjave začne novi dobavitelj odjemalcu dobavljati energijo v skladu s pogodbenimi določili izbrane ponudbe. Najpozneje šest tednov po izvedeni menjavi prejme odjemalec zaključni račun, s katerim se poravnajo vse finančne obveznosti iz pogodbenega razmerja s prejšnjim dobaviteljem.

Postopek menjave dobavitelja je za odjemalca brezplačen in mora biti izveden v 21 dneh od vložitve popolne zahteve.

Odjemalec ima, ne glede na izbranega dobavitelja, pravico do plačila storitev dobave električne energije in uporabe omrežja z enotnim računom, na katerem uporabo omrežja zaračuna dobavitelj v imenu in za račun operaterja sistema. Na enotnem računu so prav tako zavedene postavke iz naslova plačila prispevkov in trošarine, poudarja agencija za energijo.

 Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Dražje bodo jeklenke

Z utekočinjenim naftnim plinom, predvsem v jeklenkah, se ukvarja družba Butan Plin. Za MMC so pojasnili zvišanje cen in ekonomiko za njihovim produktom: "Utekočinjen naftni plin (UNP), ki velja za enega najčistejših fosilnih goriv, nastane kot stranski proizvod pri črpanju zemeljskega plina (približno 60 odstotkov svetovne ponudbe pridobimo tako) in pri predelavi nafte. Cena energenta je tako v veliki meri odvisna od gibanja cen surove nafte in preostalih energentov na svetovnih trgih, ki opažajo rekordne vrednosti v zadnjem desetletju. Slovenija je glede dobave tega vira v celoti odvisna od uvoza, zato ima najpomembnejšo vlogo pri oblikovanju končne cene prav nabavna cena energenta; del cene UNP-ja oblikujejo še zakonsko predpisane trošarine in okoljske dajatve. V zadnjem letu opažamo najpogostejše podražitve na nabavnem trgu v zadnjih letih, kar posledično prinaša podražitve cen tudi za končne porabnike. Kot dobavitelj energije si prizadevamo za čim bolj konkurenčno ponudbo za naše uporabnike. UNP je izraz za mešanico plinov propan in butan, ki se v različnih sistemih/namenih uporabljajo v različnem razmerju in volumnu (odjem v litrih ali kubičnih metrih). Propan se je v primerjavi z lanskim letom v povprečju podražil za 21 odstotkov, mešanica propran-butan pa za 22 odstotkov. Gre za eno največjih podražitev v tako kratkem obdobju v zadnjih 10 letih. Napovedi so zelo nehvaležne. Za naše uporabnike se bomo seveda zavzemali za zagotavljanje kar se da konkurenčnih cen, vendar kot je navedeno zgoraj, smo popolnoma odvisni od nabavnih cen in tako na celotno ekonomsko situacijo v svetu nimamo vpliva."

Iz Energetike Ljubljana so odgovore napovedali, objavili jih bomo, ko jih prejmemo. Odzvala pa se nista E3 in Adriaplin.

Se pa cene energije pričakovano poznajo na končnih izdelkih, zadnja novica se nanaša na meso, ki bo dražje do 15 odstotkov.

Video: Oddaja Koda na to temo

Avdio: Začelo se je ... dražiti