Kadar koli bo na dnevnem redu seje nadzornega sveta točka o razrešitvi, jo lahko predstavniki delavcev in lokalne skupnosti, ki so Gašparju Mišiču odkrito naklonjeni, zapustijo. Foto: BoBo
Kadar koli bo na dnevnem redu seje nadzornega sveta točka o razrešitvi, jo lahko predstavniki delavcev in lokalne skupnosti, ki so Gašparju Mišiču odkrito naklonjeni, zapustijo. Foto: BoBo

V Luki Koper vlada patpoložaj, ki ga lahko kadar koli in še naprej povzročajo štirje predstavniki zaposlenih in lokalne skupnosti, ki so Gašparju Mišiču naklonjeni. Še vedno namreč veljajo pravila starega statuta, ki z obstrukcijo pri glasovanju omogoča blokado nadzornega sveta.

Društvo Mali delničarji Slovenije je na Okrožno sodišče v Kopru naslovilo prošnjo za prednostno obravnavo njihove izpodbojne tožbe, kar bi lahko prineslo rešitev težave.

V petek je bila kritika prve nadzornice Luke Koper Alenke Žnidaršič Kranjc upravi Gašparja Mišiča zelo jasna: "Opažamo že ves čas od začetka delovanja operativne težave pri izvajanju sklepov nadzornega sveta, kar kaže ne samo na težave v upravi, ampak tudi v celotnem poslovanju Luke Koper."

Težavna obstrukcija
A večinski delničar ne more razrešiti zdajšnje uprave, čeprav jo želi. Kadar koli bo na dnevnem redu seje nadzornega sveta točka o razrešitvi, jo lahko predstavniki delavcev in lokalne skupnosti, ki so Gašparju Mišiču odkrito naklonjeni, zapustijo.

Prav to ravnanje nadzornikov v javnosti sproža veliko polemik. Profesor gospodarskega prava Miha Juhart pravi, da obstrukcija ni pravi način: "Treba se je pogovoriti in poskušati v skladu s pravili, ki veljajo, poiskati ustrezne rešitve. To je nedvomno naloga nadzornega sveta, ki mora ravnati z ustrezno skrbnostjo, del te pa je tudi iskanje rešitve v takih situacijah."

Mali delničarji se znova obračajo na sodišče
Če bi veljale spremembe statuta Luke, ki jih je na jesenski skupščini predlagala država kot večinski lastnik, bi Gašparja Mišiča lahko razrešili. Izpodbojna tožba malih delničarjev oziroma sodišče je nov statut zadržalo. Predsednik društva MDS Rajko Stankovič ostro zavrača, da so krivci za nastali položaj v Luki, saj taka pravila razreševanja veljajo že 15 let. "Da so se interesi skresali, pa ni društvo nič krivo. Mi branimo zakonitost in vsekakor bi raje videli, da bi se nadzorniki znali usesti in dogovoriti. Bojkot dela nadzornega sveta za nikogar ni dober."

Na sodišče je društvo poslalo prošnjo za prednostno obravnavo, saj traja začasno zadržanje do dokončne odločitve. Predstavniki zaposlenih v nadzornem svetu, ki so petkovo sejo zapustili, danes pred mikrofon ne želijo, pravijo pa, da Gašparju Mišiču dajejo priložnost, saj da ni sam kriv, če njegov načrt za nadzornike ni dober. Luška uprava je, še dodajajo, šele zdaj postala popolna.

Tjaša Škamperle, Radio Koper