Foto: BoBo
Foto: BoBo

Zakon, uveljavljen preteklo soboto, je glede pravic in obveznosti delavca v primeru odsotnosti z dela zaradi višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza retroaktiven in velja v tem delu od 1. septembra 2020 dalje. V primeru ugotovljene višje sile bo upravičen "do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove", so navedli.

Delavec mora v primeru odsotnosti z dela zaradi višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza o vseh okoliščinah, ki vplivajo na nastanek višje sile, obvestiti delodajalca najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka razloga.

Ob tem so na ministrstvu za delo poudarili, da je pravni standard višje sile v obligacijskih razmerjih opredeljen z več elementi, in sicer prisotnost zunanjega vzroka, nepričakovanost dogodka ter neizogibnost in neodvrnljivost dogodka. Pri presoji podanosti višje sile pa je treba v vsaki posamični konkretni situaciji presojati prisotnost vseh elementov višje sile, ki so opredeljeni v obligacijskih razmerjih.

Delodajalec uveljavlja pravico do povračila v elektronski obliki pri zavodu za zaposlovanje v osmih dneh od uveljavitve zakona, če uveljavlja pravico do povračila izplačanih nadomestil plače za čas pred uveljavitvijo tega zakona oz. v osmih dneh od začetka odsotnosti delavca zaradi višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza.

Izjeme, za katere ne velja nadomestilo

Pravico do povračila nadomestila plač delavcev zaradi višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza lahko uveljavlja vsak delodajalec v Sloveniji, razen neposrednih ali posrednih uporabnikov državnega ali občinskih proračunov, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov. Do nadomestila niso upravičeni delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost in so imeli 13. marca več kot deset zaposlenih.

Prav tako te pomoči ne morejo uveljavljati tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Sloveniji.