Denar. Foto: Shutterstock
Denar. Foto: Shutterstock

Kot so po dopisni seji sporočili z vlade, je s tem vlada ustavila prerazporejanje proračunskih sredstev zaradi prevzemanja novih obveznosti, za katere sredstva v sprejetem proračunu države niso načrtovana v ustrezni višini, razen v primerih razporejanja sredstev splošne proračunske rezervacije.

Iz tega ukrepa so izključeni t. i. neodvisni ustavni organi, prav tako nemoteno poteka črpanje evropskih sredstev in financiranje namenov, načrtovanih v sprejetem proračunu, vključno z ukrepi za energetsko draginjo, so poudarili v sporočilu za javnost.

Kot so še razložili, je vlada letos reorganizirala državno upravo. Pri nekaterih ministrstvih so se spremenila delovna področja, hkrati pa so nastala nova. Ker se je ta reorganizacije zgodila po uveljavitvi državnega proračuna za letošnje leto, je v pripravi rebalans, s katerim bodo tudi novi državni organi dobili finančne načrte. "Ker reorganizacija ne bo terjala povečanja izdatkov državnega proračuna, je treba do uveljavitve rebalansa ustaviti prerazporejanje sredstev v primerih, pri katerih želi kateri od organov s prerazporeditvijo povečati obseg pravic porabe za posamezen namen in prevzeti novo obveznost," so razložili.

"Ne glede na to pa dopuščamo možnost, da se za tiste namene, za katere se izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati, dovoljuje razporeditev sredstev iz splošne proračunske rezervacije," so še zapisali v sporočilu za javnost.

Poleg tega je vlada znotraj finančnega načrta ministrstva za infrastrukturo prerazporedila 5,6 milijona evrov in jih namenila za izboljšanje ravni letalske povezljivosti v Sloveniji.