Vodstvo agencije za upravljanje naložb države bo na predlog premierja Boruta Pahorja obiskalo vlado. Pahor bo skušal najti skupni jezik med agencijo in ministrico Radić. Foto: BoBo
Vodstvo agencije za upravljanje naložb države bo na predlog premierja Boruta Pahorja obiskalo vlado. Pahor bo skušal najti skupni jezik med agencijo in ministrico Radić. Foto: BoBo

Ker pričakujejo, da bodo vključeni v vse postopke statusnih preoblikovanj družb, so sveti delavcev elektrogospodarstva na agencijo za upravljanje kapitalskih naložb naslovili pismo, v katerem so izrazili pričakovanje, da bo agencija spoštovala zakone in jih pravočasno vključila v postopke statusnih preoblikovanj družb, da bodo lahko podali svoja stališča in "s svojim znanjem pripomogli k čim boljši realizaciji". V pismu so sveti delavcev izrazili tudi začudenje nad trenutnim dogajanjem v elektrogospodarstvu, saj se s takšnim načinom delovanja ne strinjajo. "Pri tem si lahko vzamete za vzgled kar nas zaposlene, ki že vsa leta tudi na strokovnem področju zgledno sodelujemo ter si medsebojno pomagamo," so sklenili.

Uroš Rotnik in Janez Kopač
Predsednica uprave agencije se pritožuje nad obnašanjem Kopača, govori se tudi, da naj bi ob morebitni zamenjavi nadzornikov HSE-ja na čelo vodstva holdinga postavili Rotnika, razrešenega direktorja TEŠ-a. Foto: MMC RTV SLO
Pahor skušal zgladiti napetosti med Komarjevo in Radićevo

Predsednica agencije Dagmar Komar pa je v izjavi za medije po sestanku dejala, da ne držijo očitki ministrice za gospodarstvo Darje Radić, da je kršila zakon in določila OECD-ja.

"Agencija ima zadostne zakonske vzvode, za delovanje v skladu z zakonodajo in določili OECD-ja. Naše pristojnosti so konkretno navedene v 28. členu zakona o upravljanju s kapitalskimi naložbami in v zvezi z vsemi konkretnimi odločitvami se sklicujemo na te pristojnosti," je še razložila Komarjeva.

Ministrica za gospodarstvo Darja Radić je po sestanku dejala, da je bil narejen prvi korak, čas pa bo pokazal, ali je bil korak uspešen. Na sestanku so sicer pogledali katere pravne podlage je še treba zagotoviti za nemoteno delovanje agencije. O konkretnih menjavah nadzornikov po besedah Radićeve niso govorili, bile pa so omenjene posredno. Ministrica je ob tem poudarila, da ima agencija v skladu z zakonodajo pravico odločati o menjavah, a morajo biti menjave izvedene na podlagi merljivih kriterijev.

Radićeva je na vprašanje, kaj bo storila, če agencija za upravljanje kapitalskih naložb razreši nadzornike HSE-ja, na čelo družbe pa pripelje Uroša Rotnika, odgovorila, da v tem primeru zagotovo ne bo pogledala proč in bo pošteno razmislila o vseh nadaljnjih korakih, tudo o smiselnosti vztrajanja pri prevzemanju tako pomembne odgovornosti kot je prevzemanje odgovornosti za investicijo v TEŠ 6. Kar pomeni, da bo morda celo odstopila, a se po sestanku s Pahorjem to zdi malo verjetno, je za TV Slovenija poročala Vesna Deržek.

Razlog in povod za sestanek
Borut Pahor je kot povod za sestanek navedel že omenjeni spor med ministrico in agencijo, razlog za sklic sestanka pa je po njegovem mnenju "v revolucionarni spremembi o upravljanju z državnim premoženjem, ki se je iz rok politike preselilo v roke strokovno usposobljenih in za to delo poklicanih oseb".

Trije sklepi, za lažje delovanje agencije
Vlada RS, bo predlagala podaljšanje roka za pripravo strategije upravljanja s kapitalskimi naložbami in predlagala ureditev prehodnega obdobja tako, da bo nedvoumno določena pristojnost agencije in ministrstva glede pridobivanja in razpolaganja s kapitalskimi naložbami v tem času. Po besedah Komarjeve, naj bi prehodno obdobje trajalo do konca prihodnjega leta.

Do konca leta bosta vlada in agencija opravili prenos uslužbencev z ministrstev na agencijo, če bo potreba po zunanjih sodelavcih, bodo objavili javni razpis.

Agencija in vlada bosta morebitna odprta vprašanja reševali v neposredni komunikaciji med pooblaščenimi osebami, da podobni spori ne bodo več nastajali.
Rotnikova zamenjava povzročila zmešnjavo
Vlada je namreč agencijo ustanovila, da bi bilo državno upravljanje naložb in premoženja pregledno, odgovorno in učinkovito, znotraj te agencije pa bi deloval še 'naslednik' kadrovsko-agencijskega sveta ter zagotavljal izbiranje strokovnih kadrov.

A že kmalu po imenovanju treh članov uprave se je agencija znašla pred politično vročo nalogo, in sicer presoditi pravilnost menjave direktorja Termoelektrarne Šoštanj Uroša Rotnika. Ker so od nadzornikov Holdinga Slovenske elektrarne zahtevali, da Rotnika vrnejo na to mesto, so se v delu koalicije sprožile hude kritike in očitki o preseganju pristojnosti.

Komarjeva pisala Pahorju
Predsednica uprave agencije Dagmar Komar je pretekli četrtek zato premierju poslala pismo, v katerem med drugim ministrici za gospodarstvo očita diskreditacijo, direktorju direktorata za energijo Janezu Kopaču pa vmešavanje v delo agencije.

Ker nadzorniki HSE-ja niso upoštevali zahteve po vzpostavitvi stanja v TEŠ-u pred zamenjavo Rotnika, naj bi agencija razmišljala o zamenjavi tega nadzornega sveta, ki je bil vzpostavljen šele pred meseci, potem ko je zamenjavo prejšnjih nadzornikov zahtevala ministrica Radić.

Radićeva razmišlja o zamenjavi vodstva agencije
Spori so očitno tako resni, da Radićeva po poročanju Dela razmišlja o tem, da bi predlagala razrešitev uprave in sveta agencije. Za to potrebuje konsenz vlade, zamenjavo pa mora podpreti še večina poslancev.

Tako podporo bo verjetno težko dobila, saj številni namigujejo, da gre v tem primeru za notranje boje med koalicijskim SD-jem (ki mu je do imenovanja na čelo agencije pripadala tudi Komarjeva) in Zaresom (iz katerega prihaja ministrica Radić).

Premier dobiva vrsto pisem
Ministrica je po njenih besedah tudi sama napisala premierju pismo, ki je odgovor na pismo Komarjeve, in v katerem mu "zelo podrobno, odkrito in jasno povem, kakšen je bil odnos, kakšno je bilo sodelovanje z agencijo in kdo v tem trenutku in v tem primeru predstavlja problem v tej državi".

Pahor naj bi pred dnevi dobil tudi pismo guvernerja Banke Slovenije Marka Kranjca, v katerem se ta po pisanju Dela pritožuje nad agencijo, ki naj bi posegala v avtonomijo organov vodenja banke.

Ker pričakujejo, da bodo vključeni v vse postopke statusnih preoblikovanj družb, so sveti delavcev elektrogospodarstva na agencijo za upravljanje kapitalskih naložb naslovili pismo, v katerem so izrazili pričakovanje, da bo agencija spoštovala zakone in jih pravočasno vključila v postopke statusnih preoblikovanj družb, da bodo lahko podali svoja stališča in "s svojim znanjem pripomogli k čim boljši realizaciji". V pismu so sveti delavcev izrazili tudi začudenje nad trenutnim dogajanjem v elektrogospodarstvu, saj se s takšnim načinom delovanja ne strinjajo. "Pri tem si lahko vzamete za vzgled kar nas zaposlene, ki že vsa leta tudi na strokovnem področju zgledno sodelujemo ter si medsebojno pomagamo," so sklenili.

Pahor skušal zgladiti napetosti med Komarjevo in Radićevo