Posebej izrazit negativen odklon od večletne prodajne dinamike so ob odsotnosti prehladnih obolenj zaznali pri prodaji antibiotikov in jesensko-zimskih sezonskih izdelkov brez recepta. Foto: BoBo
Posebej izrazit negativen odklon od večletne prodajne dinamike so ob odsotnosti prehladnih obolenj zaznali pri prodaji antibiotikov in jesensko-zimskih sezonskih izdelkov brez recepta. Foto: BoBo

Skupina Krka je ustvarila 300,75 milijona evrov dobička iz poslovanja, kar je 57 odstotkov več kot v enakem obdobju v lanskem letu. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), je znašal 384,6 milijona evrov in je bil 40 odstotkov večji kot v primerljivem obdobju leta 2019.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je ob objavi rezultatov ocenil, da je skupina poslovala uspešno in zaznala rekordne dosežke. "Prilagodili smo nekatere poslovne procese in prešli na večjo uporabo e-komunikacijskih orodij. Dobra finančna kondicija, široka ponudba kakovostnih farmacevtskih izdelkov, nemoteno zagotavljanje proizvodnje in dobave ter inovativni pristopi na vseh področjih dela nam omogočajo doseganje strateških ciljev," je dodal.

Kot je Krka objavila v poročilu o poslovanju, objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze, so zaradi epidemije v prvem četrtletju imeli izrazito rast povpraševanja in prodaje, tudi povečanje zalog izdelkov v distribucijski verigi, ter posledično manjše povpraševanje v drugem četrtletju. V tretjem četrtletju se je vpliv pandemije na prodajo zmanjšal, tako da se je vrnila na načrtovano raven.

Manj prodanih antibiotikov, več razkužil

Posebej izrazit negativen odklon od večletne prodajne dinamike so ob odsotnosti prehladnih obolenj zaznali pri prodaji antibiotikov in jesensko-zimskih sezonskih izdelkov brez recepta, pozitivnega pa pri na posameznih trgih uveljavljenih zdravilih na recept za kronično terapijo ter pri veterinarskih izdelkih pri sredstvu za razkuževanje Ecocid S.

Največja absolutna rast prodaje v Rusiji

Količinsko je skupina prodajo v devetmesečju povečala za osem odstotkov, delež izvoza v prodaji izdelkov pa je bil 96-odstoten. Največjo absolutno in relativno rast so dosegli v vzhodnoevropski regiji, kjer so dosegli tudi največji, 32,6-odstotni delež prodaje.

"Več kot v enakem lanskem obdobju smo prodali na vseh regijskih trgih, razen v Turkmeniji, ključna pa je bila rast v Rusiji, vodilnem trgu v regiji in Krkinem največjem posamičnem trgu, na katerem smo dosegli največjo absolutno rast prodaje v regiji. V Rusiji smo s prodajo izdelkov v vrednosti 240,3 milijona evrov za 10 odstotkov presegli prodajo v enakem obdobju lanskega leta," so poudarili v Krki.

Za vlaganja in naložbe je skupina v treh četrtletjih namenila 53,8 milijona evrov, od tega 39,9 milijona evrov v obvladujoči družbi. Foto: BoBo
Za vlaganja in naložbe je skupina v treh četrtletjih namenila 53,8 milijona evrov, od tega 39,9 milijona evrov v obvladujoči družbi. Foto: BoBo

Za vlaganja in naložbe je skupina v treh četrtletjih namenila 53,8 milijona evrov, od tega 39,9 milijona evrov v obvladujoči družbi. Zaradi vpliva covida-19 na gradbeno dejavnost so bile naložbe v tem obdobju manjše od predvidenih. Družba Krka je med januarjem in septembrom prihodke od prodaje povečala za 11 odstotkov, na 1,12 milijarde evrov, čisti dobiček pa za 13 odstotkov, na 197,26 milijona evrov.

Dvoodstotna rast v primerjavi z letom 2019

Na ravni skupine bo prodaja izdelkov in storitev v celotnem letu 2020 po načrtih dosegla 1,52 milijarde evrov, kar bi glede na leto 2019 pomenilo dvoodstotno rast. Najpomembnejša skupina izdelkov bodo ostala zdravila na recept s 85-odstotnim deležem v prodaji. "Ocenjujemo, da bo predvsem zaradi vrednostne in količinske rasti prodaje dobiček večji od načrtovanega in bo predvidoma znašal okoli 260 milijonov," so navedli v poročilu.

Na doseganje teh rezultatov bi lahko negativno vplivale zaostritve omejitev, pa tudi nadaljnje neugodno gibanje tečajev, predvsem ruskega rublja. Zaradi pandemije je namreč vrednost rublja, ki predstavlja največjo valutno izpostavljenost skupine Krka in generira večino tečajnih razlik, letos precej nihala.

V skupini Krka za naslednje leto načrtujejo prodajo v višini 1,53 milijarde evrov in dobiček v višini okoli 265 milijonov evrov, število zaposlenih nameravajo povečati v Sloveniji in tujini, skupaj za dober odstotek.