Prodaja v Pivovarni Laško upada. Foto: MMC RTV SLO
Prodaja v Pivovarni Laško upada. Foto: MMC RTV SLO

Sodeč po nerevidiranih rezultatih, je izguba Pivovarne Laško lani znašala 6,3 milijona evrov oziroma 86 odstotkov manj kot ob koncu leta 2009. Čisti prihodki od prodaje so bili v letu 2010 91,3 milijona evrov, kar je za 8,4 odstotka manj kot leta 2009.

Družba Pivovarna Laško je lani ustvarila 11,2 milijona evrov dobička iz poslovanja, to je za dobro tretjino manj kot leto pred tem. V družbi pojasnjujejo, da je negativen rezultat posledica plačevanja obresti, ki dosegajo 13 milijonov evrov letno in s tem presegajo dobiček iz poslovanja. V Pivovarni Laško ob tem opozarjajo, da tako visoke obresti ogrožajo dolgoročno stabilnost poslovanja.
Več obveznosti kot kapitala
Laščani so imeli konec decembra še za 265,9 milijona evrov posojil in so za 3,6 milijona evrov manjša glede na december leta 2009. Kapital družbe je v tem času upadel za dobrih pet milijonov evrov, na 124,2 milijona evrov.
Še vedno predvsem v Sloveniji
Družba sicer še vedno večino svojega prometa ustvari s prodajo piva (97,5 odstotka) na slovenskem trgu, ki v strukturi prihodkov predstavlja 86,3-odstotni delež. Največji delež prihodkov na tujem trgu družba še vedno dosega na trgih nekdanje Jugoslavije, povečuje pa se delež prodaje na trgih EU-ja.