Dobiček bo prihodnje leto - po načrtih vodstva Luke Koper - precej nižji kot letos. Foto: Radio Koper Foto:
Dobiček bo prihodnje leto - po načrtih vodstva Luke Koper - precej nižji kot letos. Foto: Radio Koper Foto:

Uprava Luke Koper je bila imenovana po burnem dogajanju lani, med božično-novoletnimi prazniki. Če je predsednik uprave Dimitrij Zadel ob imenovanju dejal, da Luko pozna le iz medijev, se je moral hitro soočiti z njenimi težavami: ključen je bil nov način zaposlovanja delavcev v pristanišču.

Kmalu po novem letu bo Luka na novo zaposlila 307 delavcev, čaka jo izbor agencij za posredovanje delovne sile, razpis za zunanja pogodbena podjetja mora še objaviti.

Luka je pridobila gradbeno dovoljenje za podaljšanje prvega pomola, tudi zato, ker je z občino Koper podpisala pismo o nameri. Poslovanje letos je stabilno, uresničitev naložb pa močno šepa, priznava tudi Zadel. "Pri naložbah, po finančni plati, smo pod zastavljenimi cilji. Čeprav smo dobili gradbena dovoljenja, jih zaradi različnih vzrokov nismo mogli uresničiti."

Luka se lahko širi le proti ankaranski strani, kjer pa ima občina veliko odprtih vprašanj z državo, tudi o novi delitvi luške koncesnine, pravi tamkajšnji župan Gregor Strmčnik: "Odprtih imamo več kot 20 pobud za ureditev, nekaj je ključnih. Dokler s strani vlade ni niti odgovora na pobude, smo vsem najavili, da občina ne bo podajala soglasij za razvojne projekte Luke na ankaranskem območju."

Luka bo začela plačevati okoli polmilijonsko mesečno takso na pretovor za gradnjo drugega tira. Kdaj točno, je odvisno od začetka pripravljalnih del. Za tretjino več novih zaposlitev v novem letu bo močno vplivalo tudi na dobičkonostnost kapitala in dobiček v prihodnjem letu.

V Trstu uresničujejo velikopotezni pristaniški sistem
Tržaško pristanišče ostaja prvo v Italiji po pretovoru blaga in obsegu železniškega prometa, s katerim Tržačani zagotavljajo urejeno in hitro dostavo blaga do Baltika in nazaj. V prometu z zabojniki je Madžarska prehitela Nemčijo, vendar ne zaradi izbir trenutne državne politike, temveč zaradi potreb tamkajšnjega tržišča. Predsednik uprave Zeno D'Agostino: "Povezali bomo Trst, Tržič, Fernetiče, Opčine, nove površine ob tovarni Wartsilia in vozlišče v Cervignanu. Vse obstoječe infrastrukture, torej."

Pred poletjem bodo odprli veliko logistično ploščad, ki razvoju pristanišča na široko odpira vrata. Pretovor zabojnikov je rekorden: "720.000 in z 20% letno rastjo tega prometa. To so pomembne številke, ki jim botrujejo prav vlaki."

10.000 v celem letu, kar je 100% rast v zadnjih štirih letih. Vagone pa postopoma premikajo na postajo v Cervignano, od koder tedensko že odpeljejo trije vlaki do Baltskega morja. V tire so na novo vložili 140 milijonov evrov, še dodaja predsednik uprave: "115 milijonov so prispevale italijanske železnice, torej država. V zadnjih tednih je 32 milijonov dodala pristaniška uprava, in sicer 7 milijonov iz evropskega programa CEF, ostalo iz sorodnih virov."

Trst in Madžarsko dnevno povezujejo že štirje vlaki: "Madžarska je v železniškem prometu z zabojniki celo prehitela Nemčijo in tako postala naše najpomembnejše tržišče z zabojniki."

Z vodstvom koprskega pristanišča naj bi se srečali v kratkem ob predaji vodenja združenja severnojadranskih pristanišč NAPA.