V Luki Koper obljubljajo vrsto varovalk, ki naj bi agencijske delavce obvarovale pred zlorabami, ki so jih izvajala podjetja IPS oziroma luške gazde. Foto: BoBo
V Luki Koper obljubljajo vrsto varovalk, ki naj bi agencijske delavce obvarovale pred zlorabami, ki so jih izvajala podjetja IPS oziroma luške gazde. Foto: BoBo

Objava razpisa je del tristebrnega reševanja problematike IPS, po katerem bodo del delavcev, ki so do zdaj delo v Luki Koper opravljali prek t. i. luških gazd, neposredno zaposlili v Luki Koper, del delavcev bo v Luki delal prek agencij, tretji steber pa predstavlja oddajanje celotne storitve v izvajanje zunanjemu izvajalcu.

V Luki Koper prek agencij iščejo 346 delavcev za pet delovnih mest, in sicer za delovodje, kontrolorje, voznike tovornih vozil, viličariste in luške transportne delavce. Razpis so razdelili na deset sklopov, pri čemer se bo lahko vsaka agencija prijavila na največ tri sklope. To pomeni, da bo razpis zajel vsaj štiri različne agencije.

Varovalke pred zlorabami
Za prijavo na razpis bo treba izkazati posedovanje licence za posredovanje kadrov, izbor agencij pa bo temeljil na štirih merilih – poleg cene še bonitetni oceni, kadrovski usposobljenosti in referencah. Kot je ocenil predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel, "so po našem mnenju kar velike varovalke glede zaposlencev teh agencij, tako da ne bi prihajalo do kakršnih koli malverzacij oz. nepravilnosti". Ocena stroškov oz. obseg naročila je 13,6 milijona evrov, izbor agencij pa bo veljal eno leto, nakar bodo postopek ponovili. Predvideni sta tudi bančni garanciji, in sicer za dobro izvedbo del v znesku 50.000 evrov ter za resnost ponudbe v znesku 10.000 evrov.

Pogodbe bodo vsebovale tudi socialno klavzulo, ki predvideva prekinitev pogodbe ob pravnomočni ugotovitvi kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje, ali če pristojni organ ugotovi najmanj dve kršitvi v povezavi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, zaposlovanjem na črno, ter mu je bila izrečena pravnomočna globa za prekršek. Vodja delovne skupine za pripravo razpisa Branko Vodopija pa je navedel, da bo Luka vodila evidenco prisotnosti delavcev in podatke poslala agencijam, te pa bodo nato obračunale plačo in Luki poslale račun.

Slovo luških gazd ali zgolj legalizacija?
Predsednik sveta delavcev Mirko Slosar je povedal, da drugi steber pozdravljajo, da pa spremembe ne smejo iti v škodo trenutno zaposlenih. "Naj poudarim, da bodo zaposleni v agenciji delali pod enakimi pogoji za enako plačilo kot zaposleni v Luki Koper, torej bodo imeli vse pravice enake," je dodal. V kratkem bo Luka Koper sicer objavila tudi razpise za t. i. tretji steber modela zaposlovanja, torej zunanje pogodbene izvajalce.

S tem naj bi se končal dve desetletji trajajoči poslovni sistem IPS, kjer je v povprečju več kot 700 delavcev dnevno delo v Luki opravljalo prek podjetij IPS oziroma luških gazd. Sestavni del tega poslovnega modela pa je bil, kot smo na MMC-ju večkrat že poročali, nepredvidljiv delovnik, čezmerne nadure in del izplačila prek dodatkov ali celo "na roko." Nekatera podjetja IPS pa bodo najverjetneje svojo dejavnost v Luki Kope, tokrat v zakoniti obliki, nadaljevala, saj so določena podjetja IPS že pred časom podala vlogo, s katero lahko zagotavljajo delo uporabniku oziroma opravljajo dejavnost agencije za posredovanje delavcev.

Luka Koper delavce išče prek agencij
Luka Koper delavce išče prek agencij