Po podatkih državnega statističnega urada je bil izvoz v države članice EU-ja aprila vrednostno za 24,1 odstotka višji kot v enakem obdobju lani, uvoz pa za 25 odstotkov. Vrednost izvoza v te države je znašala 2,6 milijarde evrov, vrednost uvoza pa 2,7 milijarde evrov. Z državami članicami EU-ja je Slovenija v aprilu tako ustvarila 62,8 odstotka vrednosti celotnega izvoza in 57,5 odstotka vrednosti celotnega uvoza.

Tudi obseg trgovanja Slovenije s preostalimi državami (nečlanicami) je bil večji kot v aprilu 2021. V to skupino držav je Slovenija izvozila za 1,6 milijarde evrov blaga, kar v medletni primerjavi pomeni 37,5-odstotno rast, od tam pa je uvozila za dve milijardi evrov blaga, s čimer je uvoz okrepila za 76,2 odstotka.

Pri trgovanju z državami nečlanicami EU-ja so pomemben delež predstavljali t. i. posli oplemenitenja, ki obsegajo spreminjanje, izdelavo, sestavljanje, izboljšavo in prenovo blaga s ciljem, da se proizvede nov ali resnično izboljšan izdelek, so izpostavili statistiki. Brez teh poslov je izvoz blaga v države nečlanice znašal 0,8 milijarde evrov oz. je bil vrednostno za 8,4 odstotka višji kot v prejšnjem aprilu, uvoz blaga iz teh držav brez poslov oplemenitenja pa je znašal eno milijardo evrov oz. je bil vrednostno višji za 68,2 odstotka.

Od januarja do konca aprila je Slovenija izvozila za 15,7 milijarde evrov in uvozila za 17,9 milijarde evrov blaga. Trgovanje s tujino je bilo večje kot v istem obdobju prejšnjega leta, in sicer je bil izvoz vrednostno višji za 23,9 odstotka, uvoz pa za 47,8 odstotka.

Primanjkljaj v blagovni menjavi je v prvih štirih mesecih znašal 2,2 milijarde evrov, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 87,6-odstotna.