NLB je objavil prevzemno ponudbo za delnice Addiko Banka. Foto: BoBo
NLB je objavil prevzemno ponudbo za delnice Addiko Banka. Foto: BoBo

"Ponudbena cena vključuje premijo v vrednosti 22,15 odstotka v primerjavi s tehtanim povprečjem borzne cene delnice zadnjih šestih mesecev v znesku 16,37 evra. Vključuje tudi premijo v vrednosti 4,99 odstotka v primerjavi z zaključnim tečajem delnice na današnji dan in premijo v vrednosti 32,01 odstotka v primerjavi z zaključnim tečajem delnice v znesku 15,15 evra na dan 22. marec, torej zadnjim zaključnim tečajem delnice pred objavo namere delne ponudbe Agri Europe Cyprus Limited 25. marca za delnice Addika," so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz banke NLB.

Uspešen zaključek ponudbe je odvisen od pridobitve znatnega večinskega deleža v Addiku, dovoljenj pristojnih bančnih organov in organov za nadzor koncentracij ter drugih običajnih pogojev pri tovrstnih prevzemih. NLB bo prevzemno dokumentacijo z vsemi potrebnimi prilogami vložil pri avstrijski komisiji za prevzeme.

"NLB pozitivno ocenjuje razvoj zmogljivosti skupine Addiko. Verjamemo, da bi te zmogljivosti dopolnile univerzalni bančni model NLB-ja. Addiko bi poleg tega, da bi NLB Skupini zagotovila večji obseg in zmogljivosti v štirih državah, v katerih smo prisotni, po prevzemu evra in vstopu v schengensko območje našim domačim trgom dodala za nas izjemno pomemben trg sosednje Hrvaške, največjega gospodarstva v naši domači regiji, mostu do vseh naših preostalih trgov in edinega, kjer NLB trenutno ni prisoten," je zapisal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Krepitev prisotnosti na Balkanu

Addiko Bank s sedežem na Dunaju je nastal iz vzhodnoevropskega dela nekdanje banke Hypo Alpe Adria. Prisoten je v Sloveniji, na Hrvaškem, v BiH-u, Srbiji in Črni gori. Specializirana je za poslovanje s prebivalstvom in malim gospodarstvom.

Skupina NLB deluje v Sloveniji, Severni Makedoniji, BiH-u, na Kosovu, v Črni gori in Srbiji. Ima 2,9 milijona strank, skoraj 8000 zaposlenih, 408 poslovalnic. Bilančna vsota skupine je konec marca znašala dobrih 26 milijard evrov.

Zmogljivost skupine NLB za združitve in prevzeme znaša do štiri milijarde evrov tveganju prilagojene aktive. Na zemljevidu v regiji ji manjka Hrvaška. Za vstop na ta trg si prizadeva precej let, onemogočen pa ji je (bil) zaradi spora Slovenije in Hrvaške po razpadu skupne države Jugoslavije in dolga hrvaške podružnice Ljubljanske banke do hrvaških varčevalcev.

Terjatve do NLB-ja so ob večinski prodaji banke zasebnemu kapitalu leta 2018 prešle na državo. NLB je lani kupil družbo SLS Holdco, ki je matična družba Summit Leasing Slovenije in njenih hčerinskih družb iz skladov, ki jih upravljajo podružnice družbe Apollo Global Managementa in Evropske banke za obnovo in razvoj. Nakup po navedbah NLB-ja prinaša vodilni položaj NLB-ja na slovenskem trgu, po pridobitvi vseh dovoljenj, na katera še čakajo, a jih pričakujejo v kratkem, pa tudi vstop na hrvaški lizinški trg.

Rast NLB-jevih delnic


Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je v četrtek, 16. maja, zvišal za 0,53 odstotka. Borzni posredniki so ustvarili za 2,28 milijona evrov prometa, od tega dobro polovico z delnicami NLB-ja, ki so se podražile za več kot dva odstotka. NLB je sicer v sredo objavil namero za objavo javne prevzemne ponudbe za odkup vseh delnic Addiko Banka.

Rast tečaja delnic NLB-ja je pripisati objavi prevzemne namere za avstrijski Addiko Bank.

Addiko zanimiv tudi za Agri Europe

Za krepitev deleža v Addiko Banku si prizadeva tudi omenjena družba Agri Europe, ki je v lasti srbskega poslovneža Miodraga Kostića in ki v Sloveniji obvladuje Gorenjsko banko. Ta je konec marca objavila namero za nakup 17-odstotnega deleža. Za delnico bo ponudila 17,50 evra. Ob tem se je s skladom Infinity Management iz srbske skupine dogovorila za prevzem njegovega okoli 10-odstotnega deleža v Addiko Banku. S tem bi krovni holding poslovnega sistema Kostića delež v Addiko Banku povečal na 26,99 odstotka in postal največji posamični lastnik banke.

Kot so zapisali v NLB-ju, se bo njihova ponudba – če bo pravočasno objavljena v skladu z določili avstrijske komisije za prevzeme – štela za konkurenčno ponudbo Agri. "V tem primeru lahko vsi delničarji Addika, ki so sprejeli ponudbo Agri pred objavo prevzemne dokumentacije, ki jo je objavil NLB, najpozneje štiri trgovalne dni pred iztekom podaljšanega obdobja sprejema Agri od nje odstopijo in sprejmejo ponudbo NLB-ja v znesku 20 evrov na delnico," so navedli.

Ob koncu marca je v lastništvo Addiko Banka vstopil tudi srbski poslovnež Davor Macura, ki vodi podjetje Alta Pay Group, ki je kupilo 9,63-odstotni delež banke. Na začetku aprila je objavil namero, da bi prek opcijskih pogodb delež lahko povečal na okoli 30 odstotkov.

Delnice Addiko Banka kotirajo na dunajski borzi. Lastništvo je zelo razpršeno. Med večjimi lastniki so poleg družb Agri Europe in Alta Pay Group še DDM Invest III, Wellington Management Group, Evropska banka za obnovo in razvoj, Dr. Jelitzka + Partner Gesellschaft für Immobilienberatung und -verwertungWinegg Realitäten, Winegg Realitäten in drugi.

NLB objavil ponudbo za prevzem Addiko Banka