Kodeks je prilagojen spremembam zakonodaje in razvoju dobre prakse korporativnega upravljanja v zadnjih dveh letih, pravijo podpisniki. Foto: MMC RTV SLO
Kodeks je prilagojen spremembam zakonodaje in razvoju dobre prakse korporativnega upravljanja v zadnjih dveh letih, pravijo podpisniki. Foto: MMC RTV SLO
Nov kodeks upravljanja javnih družb

Kodeks po besedah predsednika uprave Ljubljanske borze Andreja Šketa predstavlja nabor visokih načel, ki so nad zakonom in uveljavljajo dobre prakse korporativnega upravljanja. Predsednika Združenja nadzornikov Slovenije Borut Jamnik pa pravi, da kodeks natančno opredeljuje pojem neodvisnosti, in sicer postavlja načelo, da je vsaj pol članov nadzornega sveta neodvisnih.

Ker smo v Sloveniji v preteklosti že imeli kar nekaj primerov, ko nadzorniki niso korektno opravili svoje naloge, podpisniki kodeksa upajo, da bodo nova pravila prinesla večjo odgovornost nadzornikov tudi v praksi. V kodeksu je torej večji poudarek na področjih, ki urejajo delovanje nadzornih svetov in transparentnost poslovanja, pomembneje so se spremenila priporočila glede sistema plačil članom organov vodenja in upravljanja.

Preoblikujejo se pravila plačne politike
Predsednik Združenja Manager Aleksander Svetelšek je pojasnil, da se z novim kodeksom precej preoblikujejo priporočila o plačni politiki uprav. Tako poudarja boljše sodelovanje med upravami in nadzornimi sveti ter pri plačilih uprave povečuje vpliv delničarjev in vloge delničarjev na plačno politiko uprav. Delničarji tako smejo odločati o politiki plač, nadzorni svet pa je odgovoren za samo izvedbo.

Kodeks po Svetelškovih besedah določa tudi večjo transparentnost, poudarja način razkrivanja informacij, pri čemer je stopnja razkritja večja kot doslej. "Namen kodeksa je še povečati transparentnost obveščanja do nadzornega sveta in korak dlje, torej do delničarjev," je zatrdil predsednik Združenja Manager.

Nekateri pomembni vlakagelji niso podpisali
Nov kodeks bo stopil v veljavo 1. januarja 2010, predsednik Ljubljanske borze pa je pri podpisu pogrešal nekatere pomembne slovenske institucionalne vlagatelje, kot sta Slovenska odškodninska družba in Združenje družb za upravljanje. "Kljub temu pa smo prepričani, da tako pomembni deležniki določbe kodeksa pri svojem delu uporabljajo in spoštujejo," je še poudaril Šketa.

Nov kodeks upravljanja javnih družb