Foto: Televizija Slovenija
Foto: Televizija Slovenija

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) je na današnji seji dal soglasja poslovodstvu HSE-ja k imenovanju novih poslovodstev družb Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o., Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. (DEM) ter HSE EDT, d. o. o., in HSE BH, d. o. o.

Poslovodstvo Dravskih elektrarn Maribor bo po novem dvočlansko, s čimer se zagotavljata boljše načrtovanje in vodenje številnih projektov na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov.

Aleksander Brunčko bo 1. decembra postal generalni direktor družbe s polnim, štiriletnim mandatom. Na seji je bilo dano tudi soglasje k imenovanju Damjana Semeta za direktorja družbe DEM s štiriletnim mandatom. Seme bo funkcijo nastopil 1. januarja 2022. Andrej Tumpej, dosedanji generalni direktor DEM-a, ostaja zaposlen v družbi DEM.

Za generalnega direktorja Teša bo s 1. januarjem 2022 za polni mandat štirih let imenovan Matjaž Vodušek, diplomirani inženir elektrotehnike in magister znanosti, smer ekonomija in poslovne vede. V Tešu kot direktor ostaja Mitja Tašler.

Nadzorni svet HSE-ja je na seji dal tudi soglasje k štiriletnemu podaljšanju mandata direktorju družbe HSE EDT Ervinu Renku, in sicer prav tako s 1. januarjem 2022.

Soglasje za ponovni, največ dvoletni mandat je bilo dano tudi za podaljšanje mandata dosedanjemu direktorju družbe HSE BH Energetsko preduzeće, d. o. o., Sarajevo Zlatku Sahadžiću, so sporočili iz službe za korporativno komuniciranje skupine HSE.