Prevzemno ponudbo bo Pošta objavila najpozneje v 30 dneh. Foto: BoBo
Prevzemno ponudbo bo Pošta objavila najpozneje v 30 dneh. Foto: BoBo

Pošta je 9.168.425 navadnih delnic in 10.657.965 prednostnih delnic po enotni ceni 1,45 evra na delnico, za kar je odštela 28,75 milijona evrov, kupila od konzorcija prodajalcev, ki so ga sestavljali SID banka, NLB, Nova KBM, Gorenjska banka, SKB banka in Banka Intesa Sanpaolo.

Pošta je tako zdaj lastnica vseh Intereuropinih prednostnih delnic, za vseh preostalih 1.489.540 navadnih delnic, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, pa je že prejšnji teden napovedala objavo prevzemne ponudbe.

V nameri za prevzem, objavljeni v časniku Delo, delnice Intereurope dajejo imetnikom glasovalno pravico, in sicer imetniki navadnih delnic nimajo omejitev za izvajanje glasovalnih pravic, imetniki prednostnih delnic pa imajo prednostno pravico pri udeležbi na dobiček družbe v znesku 0,01 evra na delnico, ki se izplača poleg udeležbe na dobičku, ki pripada imetnikom navadnih delnic.

Pošta Slovenije je o prevzemni nameri že obvestila Agencijo za trg vrednostnih papirjev, varuha konkurence, poslovodstvo Intereurope in predstavnike delavcev koprske družbe, najpozneje v 30 dneh in ne prej kot v 10 dneh pa bo objavila ponudbo za prevzem.

Prevzem Intereurope je sicer največja naložba Pošte Slovenije doslej, z njo pa postaja eno od največjih logističnih podjetij v Sloveniji. Pošta je sicer lani dve tretjini prihodkov ustvarila s pisemskimi storitvami, ki so v upadu, prihodnje leto pa bo nekaj več kot polovica vseh prihodkov od logističnih in paketnih storitev.