V Sindikatu poštnih delavcev so poudarili primer poslovne enote v Celju, ki je bila odprta leta 2016, a ne zadošča več povečanim potrebam po logističnih storitvah. Foto: SPD
V Sindikatu poštnih delavcev so poudarili primer poslovne enote v Celju, ki je bila odprta leta 2016, a ne zadošča več povečanim potrebam po logističnih storitvah. Foto: SPD

Nedavni nadzor inšpektorja sovpada s prijavami, ki so jih podali pri Sindikatu poštnih delavcev, saj se – kot so opozorili – kljub stavkovnemu sporazumu krši delovna zakonodaja tako s področja varstva in zdravja pri delu kot tudi s področja delovnega časa. Zaradi pomanjkanja delavcev so namreč delavci pošte preobremenjeni, posledično pa so pogoste tudi bolniške odsotnosti.

Z inšpektorata za delo so nam odgovorili, da so tako letos kot tudi v preteklosti opravili skupno 91 nadzorov in skupno ugotovili 91 kršitev, za katere so izrekli 28 ukrepov. Pri tem so 75 kršitev ugotovili s področja varnosti in zdravja pri delu, in sicer glede urejenosti talnih, transportnih in gibalnih površin, prezračevanja delovnih mest, ustrezne temperature v delovnih prostorih in zagotavljanja varne delovne opreme.

Preostalih 16 ugotovljenih kršitev se nanaša na področje delovnih razmerij, konkretno na evidence dela in socialne varnosti ter razporejanje delovnega časa. Na inšpektoratu ob tem poudarjajo, da postopki še niso končani, zato jih ne morejo komentirati.

SDPZ: Nekateri najnujnejši ukrepi se že izvajajo
Oba reprezentativna sindikata v Pošti Slovenije sta sicer seznanjena s poostrenimi nadzori inšpektorata na različnih lokacijah po Sloveniji. V Sindikatu delavcev prometa in zvez (SDPZ) so ob tem dejali, da so po obvestilih članov s terena izvedeli, da so se inšpektorji osredotočili na področja, ki so bila pomemben del stavkovnega dogovora med obema sindikatoma. "Sindikata sta namreč opozarjala na potrebnost ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu. Posledično je delodajalec do poletja opravil pregled popolnoma vseh poslovalnic z namenom pripraviti nabor ukrepov." V SDPZ-ju ob tem dodajajo, da delodajalec nekatere najnujnejše ukrepe glede varnosti in zdravja pri delu že izvaja, sami pa bodo spremljali te dejavnosti delodajalca, da bodo zaveze kar najhitreje uresničene.

V SDPZ-ju pričakujejo, da bo delodajalec izvedel dogovorjene ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu. Foto: SPD
V SDPZ-ju pričakujejo, da bo delodajalec izvedel dogovorjene ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu. Foto: SPD

SPD: Zgolj ureditvene odločbe nimajo učinka
V Sindikatu poštnih delavcev (SPD), kjer so že pred časom opozarjali, da so na Pošti delovne razmere bližje Amazonu, pa poudarjajo, da nestrpno pričakujejo uradne zapisnike in sankcije, saj se – kot opozarjajo – pojavljajo kršitve tako pri delovnem času, kot je omogočanje porabe letnega dopusta, kot tudi na področju varstva in zdravja pri delu. A kot dodajajo v SPD-ju, imajo do inšpektorata tudi določeno nezaupanje, saj zadnji poskus prijave kršitev iz leta 2016 ni prinesel drugega kot ureditvene odločbe, saj Pošta Slovenije globe v zadnjih petih letih ni prejela.

Z ureditvenimi odločbami pa na SPD-ju nimajo pozitivnih izkušenj. "Delodajalec je po izdani ureditveni odločbi o kršitvi zagotavljanja 11-urnega počitka med delovnima dnevoma obvestil kadrovske oddelke poslovnih enot, kršitve pa nespremenjeno nadaljuje," so zapisali in dodali, da si po njihovih informacijah s terena Pošta lahko znova obeta zgolj ureditvene odločbe.

Pol ure za pregled 2.500 kvadratnih metrov
Še posebej je SPD zmotil primer nadzora na pošti v Celju, ki je bila zgrajena leta 2016, a po navedbah sindikata ne zadostuje več današnjim potrebam. V SPD-ju so namreč pridobili zapisnik inšpektorja, ki je opravil nadzor. Kot opozarjajo, je neskladna zapisana ura z dejanskim prihodom inšpektorja, ki je zapisan pri varnostni službi. Iz evidence obiskov je razvidno, da je bil inšpektor v stavbi le nekaj več kot pol ure, pri čemer gre za enoto, ki obsega več kot 2.500 kvadratnih metrov. Večino časa nadzora pa je porabil za pogovor z vodjo in napovedal ureditveno odločbo. V SPD-ju so se zato že obrnili na inšpektorat s pritožbo in ji priložili tudi slike, ki kažejo na delovne razmere v celjski poštni enoti. Ta je bila po navedbah SPD-ja zgrajena brez pomisleka za povečevanje logističnih poslov, zato so prostori po samo treh letih premajhni in sporni z vidika pravil o varnosti in zdravja pri delu.

Pri Pošti Slovenije so že dalj časa zaradi kadrovske stiske delavci preobremenjeni. Foto: SPD
Pri Pošti Slovenije so že dalj časa zaradi kadrovske stiske delavci preobremenjeni. Foto: SPD

IRSD: Nadzor ni končan ob le enem obisku inšpektorja
Glede pripomb SPD-ja smo se za komentar obrnili tudi na inšpektorat za delo, kjer so nam odgovorili, da so z očitki SPD-ja seznanjeni. "Zadevo smo preverili in ob tem pojasnjujemo, da nadzor pri Pošti Slovenije še ni zaključen." Ob tem na inšpektoratu dodajajo, da inšpekcijski postopek pogosto ni zaključen ob le enem obisku pri delodajalcu, razlogi za tako obliko pa so lahko različni, kot je denimo pridobivanje dokumentacije.

So pa v SPD-ju prepričani, da so kršitve delovne zakonodaje pri Pošti tudi kršitve stavkovnega sporazuma, ki sta ga sindikata sklenila z delodajalcem. Pri tem opozarjajo, da je bila odprava kršitev delovne zakonodaje bistven del sporazuma, zato pričakujejo, da bo delodajalec te kršitve nemudoma odpravil. Ob tem v SPD-ju opominjajo še na to, da se pri Pošti Slovenije še vedno spoprijemajo s povečanim številom bolniških odsotnosti, ki so posledica neustreznih delovnih razmer.