Foto: BoBo
Foto: BoBo

Skupina je lani ustvarila skoraj 411 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je šest odstotkov več, kot so načrtovali po sprejetem rebalansu, sporoča Pošta Slovenije.

SDH o najemanju zunanjih izvajalcev na Pošti Slovenije: "Ukrepi so skladni z zakonodajo"

V sklopu poslovnih prihodkov še vedno največji, 40-odstotni, delež predstavljajo prihodki od pisemskih storitev, ki so bili za dva odstotka nižji kot v istem obdobju leta 2019 in za štiri odstotke višji od načrtovanih.

S 37-odstotnim deležem sledijo prihodki od logističnih storitev, na kar je vplivala priključitev družbe Intereuropa. Na strateško pomembnem segmentu paketnih storitev so dosegli 46-odstotno rast glede na isto obdobje leto prej, tako da so ti predstavljali dobrih 12 odstotkov skupnih poslovnih prihodkov.

Skupina je lani za naložbe namenila 22 milijonov evrov, predvsem za izvajanje tekočega poslovanja in za naložbe v omrežje, zlasti v posodobitev do okolja prijaznega voznega parka ter za gradnjo dodatnih prostorskih zmogljivosti za dostavne in logistične pošte ter za skladiščne zmogljivosti, informacijsko tehnologijo in logistično opremo.

Sindikat poštnih delavcev: Lastniki so na nas v epidemiji pozabili

Tudi letos nadaljujejo integracijo poslovanja s skupino Intereuropa, gradijo dobrih 5000 kvadratnih metrov veliko logistično halo na območju logističnega centra v Ljubljani, prenavljajo in širijo paketno poslovanje, konsolidirajo IT-storitve v okviru odvisne družbe Posita, uvajajo nov poslovno-informacijski sistem ter načrtujejo začetek implementacije IT-podpore logističnim procesom.

Hkrati optimizirajo omrežje, širijo floto e-vozil in se prilagajajo zakonskim in regulatornim spremembam, ki bodo začel veljati julija letos. Gre za prilagoditev evropskim davčnim spremembam, potem ko so carino že prilagodili sredi marca, ter spremembi splošnih pogojev kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, ki bo med drugim prinesla ločevanje pošiljk korespondence na prednostne in neprednostne.

Tomaž Kokot bo na čelu Pošte Slovenije začasno nadomestil Borisa Novaka

Nedavno zamenjava na vrhu družbe

Na Pošti, ki je nedavno po odhodu dolgoletnega direktorja Borisa Novaka dobila začasnega prvega moža Tomaža Kokota, nadaljujejo tudi socialni dialog z zaposlenimi. Med drugim so se dogovorili za izplačilo regresa v vrednosti 80 odstotkov zadnje znane povprečne plače v Sloveniji. Zaposleni bodo tako prejeli po dobrih 1550 evrov za polni delovni čas, kar je najvišje izplačilo v Pošti Slovenije do zdaj.

Regres bo zaposlenim izplačan v petek, začasni generalni direktor Kokot pa je ob tem poudaril, da letošnje višje izplačilo omogočajo boljši poslovni rezultati, hkrati pa poslovodstvo družbe tako zaposlenim izkazuje priznanje in zahvalo zaradi dobrega dela med epidemijo.

Sicer pa so se v začetku marca začela tudi pogajanja za novo kolektivno pogodbo, ki jo želijo skleniti z veljavnostjo od leta 2022 naprej. Kot so še pojasnili v poslovodstvu, ob tem skupaj z obema reprezentativnima sindikatoma pozornost usmerjajo na ključna vprašanja, ki zadevajo zaposlene, tako da je bilo od leta 2017 do lani za izboljšanje delovnih razmer in materialnih ter socialnih pravic zaposlenih namenjeno skupaj dodatnih 37,7 milijona evrov.