Delničarji Telekoma so posebno revizijo vodenja nekaterih poslov v obdobju od 1. januarja 2006 do 23. marca 2011 potrdili na marčni skupščini. Foto: BoBo
Delničarji Telekoma so posebno revizijo vodenja nekaterih poslov v obdobju od 1. januarja 2006 do 23. marca 2011 potrdili na marčni skupščini. Foto: BoBo
Škoda v Telekomu Slovenija

Paradržavna sklada Kad in Sod, ki imata skupaj v lasti petino Telekoma Slovenije, sta zahtevala, da se raziščejo Telekomovi prevzemi v Sloveniji in tujini, nakupi in prodaje nepremičnin ter tudi večja vlaganja.

Revizorska družba Deloitte revizija je v posebni reviziji ugotovila, da je pri nakupu 75-odstotnega deleža družbe Ipko na Kosovu nastala ocenjena minimalna škoda za 3,86 milijona evrov. Škodo, ki je nastala pri prodaji deleža družbe Ipko družbi Factor banka in izvršitvi dogovorjene opcije, pa ocenjujejo na 8,34 milijona evrov.

Ocenjena minimalna škoda pri nakupu družbe AOL, znaša 1,65 milijona evrov, ocenjena minimalna škoda pri nakupu slovenske družbe Najdi.si pa 0,47 milijona evrov. Pri nakupu družbe On.net v Makedoniji so revizorji ugotovili, da ni bil voden dovolj transparentno, vendar pa škoda pri tem ni nastala.

Pri investicijskih vlaganjih je 31. decembra 2011 znašala 7,08 milijona evrov, medtem ko naj bi pri dajanju posojil nastala škoda za okrog 40.000 evrov.

Nadzorniki so poročilo revizije obravnavali v sredo in sporočili, da bo o njem razpravljala tudi skupščina, ki bo predvidoma 7. marca.

"Poročilo vsebuje napačne trditve"
Nad objavljenimi ugotovitvami nekdanji predsednik Telekomove uprave Bojan Dremelj ni presenečen. Kot pravi, je ta povzetek posebnega revizijskega poročila v popolnem nasprotju s tistim, ki ga je posebni revizor podpisal in oddal z datumom 7. decembra 2011. To po Dremljevih besedah potrjuje njegovo že pred tedni podano izjavo, da je nadzorni svet zahteval spremembe že podpisanega poročila.

Dodaja, da že prvotno revizorjevo poročilo vsebuje množico napačnih trditev, ki jih bodo skupaj z dodatnimi navedbami v novi različici argumentirano zavrnili kot neutemeljene. Povzročitev kakršnekoli škode pa odločno zavračajo. "Čudi nas, da je mednarodna revizijska hiša podlegla pritiskom enega izmed revidirancev, saj je bil tudi aktualni nadzorni svet Telekoma Slovenije predmet revizije za obdobje dveh od petih let, in na njihovo pritiske spremenila poročilo," je še dejal.

Škoda v Telekomu Slovenija