Pogajanja s sindikatom poklicnega gasilstva Aerodrom Ljubljana in družbo Fraport Slovenia so zastala pri višini dodatkov in skrčenih pravicah iz prejšnje kolektivne pogodbe. Foto: BoBo
Pogajanja s sindikatom poklicnega gasilstva Aerodrom Ljubljana in družbo Fraport Slovenia so zastala pri višini dodatkov in skrčenih pravicah iz prejšnje kolektivne pogodbe. Foto: BoBo
Letališče
V družbi Fraport Slovenia obžalujejo protestni shod delavcev. Foto: BoBo
Delavci družbe Fraport Slovenija na protestnem shodu

Na protestnem shodu se je zbralo nekaj manj kot 100 ljudi, od tega naj bi bilo po nekaterih podatkih okoli 60, po drugih podatkih pa okoli 30 letaliških gasilcev in kontrolorjev oskrbe letal. Njihova prizadevanja so prišli podpret še drugi poklicni gasilci in predstavniki drugih sindikatov ter sindikalnih zvez v državi. Kot so izpostavili, gre za legitimne zahteve, odnos vodstva podjetja pa nikakor ni ustrezen.

Kot je dejal sekretar Sindikata poklicnih gasilcev Slovenije David Švarc, se nekateri zaposleni v Fraportu niso udeležili shoda zaradi delovnih obveznosti, še več pa zaradi strahu pred grožnjami delodajalca.

"Po navodilih poslovodstva so bili v zadnjih dneh zaposleni deležni ustrahovanj z eventualnimi odpovedmi pogodb o zaposlitvi in tožb zaradi blatenja imena družbe. Vse v smeri preprečitve udeležbe na današnjem protestnem shodu in podpori nadaljnjim aktivnostim v prizadevanjih proti posegom v pridobljene pravice iz kolektivne pogodbe," je po poročanju STA poudaril Švarc.

Večmesečna pogajanja niso obrodila sadov
Odločitev za protestni shod sta Sindikat poklicnega gasilstva Aerodrom Ljubljana in Svobodni sindikat Aerodrom Ljubljana sprejela, ko po več mesecih pogajanj nista naletela na razumevanje pri poslovodstvu glede vsebine nove kolektivne pogodbe. Po mnenju obeh sindikatov je nova kolektivna pogodba glede na prejšnjo bistveno okrnjena in tudi znatno omejuje dosedanje pravice delavcev. Pogodba je v veljavo sicer stopila v začetku aprila, saj je predsednik Sindikata družbe Aerodrom Ljubljana kljub nasprotovanju dveh sindikatov pogodbo podpisal.

Tako so zahteve sindikata poklicnih gasilcev in svobodnega sindikata po letnem usklajevanju plač v višini letne inflacije obtičale zgolj pri 0,8-odstotnem dvigu oziroma slabi polovici lanske letne inflacije. Kljub določenemu dvigu osnovnih plač pa sta oba sindikata opozarjala tudi na preobremenjenost delavcev, ki delajo vse dni v tednu, a vodstvo družbe za višje vrednotenje nedeljskega, ki ostaja pri 50 odstotkih dodatka glede na običajno delo, in nadurnega dela, ki ostaja pri 30 odstotkih dodatka, ter pripravljenosti na domu ni imelo posluha. Prav tako vodstvo ni prisluhnilo sindikalnim zahtevam po ustreznem vrednotenju dela; sindikati namreč opozarjajo, da so nekatera delovna mesta, med njimi tudi poklicni gasilci, znatno podplačana in da plače zaposlenih že več let niso sledile letni inflaciji, temveč so ostajale enake. Dodajajo, da so številni delavci zaradi kadrovskega pomanjkanja tudi preobremenjeni.

Iz kolektivne pogodbe izpadlo napredovanje in nagrajevanje

Nepremostljive pa so bile razlike pri več točkah v novi kolektivni pogodbi. V tej se bo tako pri upravičenosti do jubilejnih nagrad delavcem upoštevala le delovna doba pri Fraportu Slovenija in ne več skupna delovna doba. V sindikatu so zaskrbljeni tudi nad izločitvijo pogojev za nagrajevanje in napredovanje iz kolektivne pogodbe, kot tudi črtanjem ovrednotenja meril za ugotavljanje presežnih delavcev ter programom razreševanja presežnih delavcev. Na področju odpuščanja pa so sindikati zaskrbljeni zaradi določil kolektivne pogodbe, da v postopku odpovedi iz krivdnega razloga delodajalec ne vodi dokaznega postopka in delavcu ni dolžan omogočiti vpogleda v zbrano dokazno gradivo zoper njega.

Sindikatoma se zdi sporna tudi možnost, da delodajalec razbije odmor za malico na dva krajša odmora, prav tako pa jih skrbi odmik od posebne zaščite, ki so jo po prejšnji kolektivni pogodbi imeli sindikalni zaupniki. Ker vodstvo pri pogajanjih ni imelo posluha za njihove zahteve, so sklicali novinarsko konferenco, po kateri je poslovodstvo družbe vsem zaposlenim po interni elektronski pošti poslalo odgovor na očitke sindikatov glede vsebine kolektivne pogodbe. "Ta odgovor je vseboval več zavajajočih interpretacij naših trditev, kar so prejeli vsi zaposleni. Ko pa smo sami hoteli posredovati odgovor na te zavajajoče trditve, nam poslovodstvo ni dovolilo, da bi za širjenje odgovora uporabili interno elektronsko komunikacijo, temveč smo natisnjene izvode lahko samo pustili na recepciji," poudarja sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc.

Aerodrom: Brez zunanjih sindikalnih posrednikov je bilo bolje

V odgovoru, kjer poslovodstvo družbe odgovarja na očitke sindikatov, pa lahko med drugim preberemo tudi obžalovanje, da "so sindikalni predstavniki našo družbo predstavili v negativni luči, saj imajo takšna dejanja negativen vpliv na ugled podjetja, zaupanje zaposlenih, zaupanje partnerjev, posledično pa negativno vplivajo na konkurenčnost in poslovanje. Dejstvo je, da je rast plač, nagrad in drugih pravic ter dodatnih zaposlitev možna le, če podjetje dosega cilje in dobro posluje”. V nadaljevanju pa poslovodstvo družbe poudari tudi, da je sindikalno združevanje legitimna pravica vseh zaposlenih in da so se v družbi v preteklosti vedno znali pogovarjati in iskati kompromise v korist zaposlenih "brez zunanjih posrednikov”, saj Sindikat poklicnega gasilstva Aerodroma Ljubljana pri pogajanjih sodeluje s Sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije.

"Misliti moramo tudi na investicije"
Švarc ob tem poudarja, da je bil sindikat letaliških gasilcev ustanovljen prav na pobudo tam zaposlenih poklicnih gasilcev, zaradi njihovega nezadovoljstva z vrednotenjem delovnih mest in delovnih razmer, saj delajo v zastarelih in premajhnih prostorih. Vodstvo družbe je sicer za letos obljubilo prenovo prostorov in izboljšanje razmer, a Švarc opozarja, da so se do sedaj gasilci tovrstnih obljub že siti, saj jih poslušajo več let, na izvedbo pa še čakajo.

V družbi Fraport Slovenija medtem na naša vprašanja odgovarjajo, da povečujejo "sredstva za plače in nove zaposlitve za 2,4 milijona evrov in uvajajo brezpogojno letno rast plač v višini 0,8 odstotka. Sindikat poklicnega gasilstva pa je vztrajal še pri dodatnem povečanju osnovnih plač in dodatkov. Dodatnim zahtevam nismo mogli ugoditi, saj moramo zagotoviti dolgoročno dobro finančno poslovanje podjetja skupaj z vsemi planiranimi investicijami."

Deljen odmor za malico le v izrednih okoliščinah?
Glede jubilejnih nagrad v družbi priznavajo, da se bo z novo kolektivno pogodbo upoštevala le delovna doba pri Fraportu Slovenija. Glede izločanja napredovanj in nagrad iz kolektivne pogodbe pa navajajo, da so ta urejena v ločenih pravilnikih, ki bodo pod nadzorom sveta delavcev. "Kljub dejstvu, da so bila napredovanja in nagrade v stari kolektivni pogodbi res vključena, pa zanje ni bilo zagotovljenih finančnih sredstev, kar je po novem sistemu urejeno in denar je vnaprej zagotovljen." O merilih za odpoved večjemu številu delavcev pa v družbi navajajo, da so v pogodbi ostala, niso pa vrednotena, a mora v skladu z zakonom vrednotenje pred dejanskim odpuščanjem vedno odobriti sindikat. Glede deljenega odmora za malico v vodstvu zagotavljajo, da je ta možnost predvidena v izrednih okoliščinah.

Med vodstvom in sindikatoma so odprta tudi vprašanja skrajšanja odpovednega roka iz razloga nesposobnosti, omejevanja dopusta na maksimalno 35 dni, ukinitev solidarnostne pomoči v primeru nesreče ali požara, pri čemer v družbi trdijo, da so solidarnostno pomoč vsi zaposleni vedno prejeli v vsej zgodovini družbe in enako število dni dopusta za otroke do 15. leta starosti za oba starša. Švarc ob tem poudarja, da na zadnjih pogajanjih niso dosegli nobenega napredka, temveč so jim v družbi zgolj predlagali, da bi za leto dni preizkusili nov sistem in po letu dni na novih pogajanjih ugotovili, ali je potreben sprememb.

Pred shodom pritiski na zaposlene
Za sindikata ta predlog ni sprejemljiv, zato so se tudi odločili nezadovoljstvo zaposlenih izkazati s protestnim shodom. A so po napovedi člani vodstvo sindikatov opozarjali na pritiske in grožnje poslovodstva, poudarja Švarc in dodaja, da je taka praksa nesprejemljiva z vidika pravice do sindikalnega združevanja. V vodstvu družbe sicer očitke o pritiskih in grožnjah zanikajo in dodajajo, da bi bilo dobro poslovanje nemogoče, če bi temeljilo na grožnjah in pritiskih. "Menimo tudi, da smo z največjim sindikatom v družbi podpisali dobro kolektivno pogodbo, ki ob polnem razumevanju zaposlenim prinaša mnogo boljši finančni položaj. Velika večina zaposlenih naše odločitve podpira, prav vsi so tudi podpisali novo pogodbo o zaposlitvi, ki jim boljši finančni položaj in ostale ugodnosti tudi zagotavlja." Predvsem poudarjajo letošnji regres v višini 1.206 evrov in plačevanje dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 4 odstotke bruto plače.

V družbi so zato, kot navajajo, razočarani nad delovanjem Sindikata poklicnega gasilstva Aerodrom Ljubljana in dodajajo, da sindikalno delovanje, ki zastopa le del zaposlenih, škoduje ugledu družbe in bo posledično škodovalo tudi njenemu poslovanju. V družbi pa dodajajo, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da bodo posledice za zračni promet in stranke čim manjše.

Delavci družbe Fraport Slovenija na protestnem shodu