Skupna dolžina del glavne proge in servisnih predorov proge bo znašala 43 kilometrov. Foto: BoBo
Skupna dolžina del glavne proge in servisnih predorov proge bo znašala 43 kilometrov. Foto: BoBo

Na eni strani je videti, da nimamo samostojne in verodostojne stroke, ki bi ji v celoti zaupali, na drugi je videti, da tečejo t. i. podmizna pogajanja o ceni projekta. Mi investicijskega programa, ki bi dal izhodiščne podatke, na naš PSCN nismo dobili.

Emil Milan Pintar, podpredsednik PSCN-ja
Projektni svet za civilni nadzor je predstavil prve pomisleke v povezavi z vodenjem projekta drugi tir. Foto: MMC RTV SLO/Larisa Daugul

Zavedamo se, da kakor koli obračamo, to milijardo evrov zagotavlja davkoplačevalec.

Jadran Bajec, predsednik PSCN-ja
"Vertikala odločanja je popolnoma izgubljena," meni Emil Milan Pintar (levo). Foto: MMC RTV SLO/Larisa Daugul

To je eden do zdaj najbolj kompliciranih projektov, kompliciranih pa zato, ker je tukaj vertikala odločanja popolnoma izgubljena.

Emil Milan Pintar, podpredsednik PSCN-ja

"Treba je vedeti, da ima ta projekt na današnji dan zelo dolgo brado in če bi ga danes začeli izvajati, tudi zelo dolgo brado za naprej, za devet let," je v uvodu dejal Jadran Bajec, predsednik Projektnega sveta za civilni nadzor (PSCN). Pol leta po ustanovitvi iniciative ugotavlja, da imajo njegovi člani zelo veliko težav pri pridobivanju informacij, podatkov in dokumentov, številni so označeni z oznakami zaupno ali tajno.


Nujnost sodelovanja z Madžari "ne pije vode"
Med takimi dokumenti je tudi gradivo, ki je bilo pripravljeno še za prejšnji sklic državnega zbora in naj bi razkrivalo, zakaj je bilo sodelovanje z Madžari "nujno" za pridobitev evropskih sredstev za drugi tir, kakor je zatrjevala vlada Mira Cerarja. "Tisti, ki smo se že leta bojevali, da smo ta svet sploh dobili, smo poudarjali, da nikoli nismo dobili verodostojnih razlogov, zakaj je sodelovanje Madžarov potrebno," je dejal Emil Milan Pintar, podpredsednik projektnega sveta.

Poudaril je, da na PSCN-ju niso dobili nobenega gradiva, ki bi to potrjevalo, a da jim je nova ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek obljubila, da bo iz omenjenega gradiva umaknila oznako tajno: "Tako bomo dobili pojasnjeno, zakaj je prejšnja vlada mislila, da je to nujno. Po mojem mnenju izjava, da je bilo to nujno potrebno, ker drugače ne bi dobili mednarodnih sredstev, tako iz EU-ja kot iz bank, ne pije vode in ni bila nikjer potrjena."

Iniciativa zadovoljna z novo infrastrukturno ministrico
Pintar je še dodal, da bi z vstopom Madžarov ti za 45 let postali solastniki proge drugega tira: "Pod temi pogoji mislim, da ta vlada ne bo sklenila nobenega partnerstva. Tega si Slovenija preprosto ne more dovoliti in mi kot predstavniki interesa javnosti bomo v takem primeru, torej če bi zunanje financiranje pomenilo solastništvo, to seveda odklonili, zagnali hrup in naredili, kar se da." Pintar je ob tem dodal, da se bo kljub temu politika zdaj morala odločiti, kaj bo z madžarskim sodelovanjem.

V PSCN-ju so torej z novo infrastrukturno ministrico dokaj zadovoljni. Kot je poudaril Bajec, je Bratuškova na strani iniciative in želi z njo tesno sodelovati, prav tako jim je obljubila podporo pri pridobivanju vse dokumentacije, ki bo iniciativi lajšala bedenje nad transparentnostjo projekta.

Transparenten projekt še ni učinkovit projekt
PSCN je na začetku svojega delovanja najprej ugotovil, da je projekt sicer lahko transparenten, ampak voden izjemno neučinkovito. "Ne moremo imeti podvajanj, nejasnih odločitev in nejasne linije odločanja," je dejal predsednik iniciative Bajec in opozoril, da je tudi neučinkovit projekt zelo drag projekt. "Zavedamo se, da kakor koli obračamo, to milijardo evrov zagotavlja davkoplačevalec," je dodal.

Zaporedje korakov v projektu popolnoma neskladno
Pintar pri tem opaža popolno zmedo pri vodenju projekta, saj naj bi bila vertikala odločanja po njegovih besedah popolnoma izgubljena. "V gradbeništvu oziroma pri izvajanju takih projektov obstoji neki redosled korakov. Šele po tem, ko ste neko traso preverili, lahko zaprosite za gradbeno dovoljenje. In če država zaprosi za gradbeno dovoljenje, običajno ve, koliko naj bi ta stvar stala. Tu je redosled popolnoma zgrešen. Že po tem, ko je država zaprosila za gradbeno dovoljenje, so bile dodatno naročene geološke raziskave in ravno tako so bile šele potem naročene revizije, ki naj bi govorile o ceni," nerazumljivo vodenje projekta opisuje Pintar.

Člani PSCN-ja prav tako ne razumejo, zakaj družba 2TDK štiri mesece po sprejetju zakona o drugem tiru še vedno ni prevzela pristojnosti. Najbolj nenavadno v sosledju korakov pa je to, da še vedno ni izdelan investicijski program, ki bi moral biti narejen pred samimi pripravljalnimi deli, in dokončno oblikovana cena projekta.

"To, da mi danes še vedno nimamo investicijskega programa, tečejo pa že pripravljalna dela na cestah, kaže, da je med stroko in politiko prišlo do nekega čudnega ovinkastega razmerja." Predstavniki PSCN-ja so po koncu tiskovne konference govorili o t. i. prodani stroki, ki se je pojavila že pri projektu Teš 6. Gre za stroko, ki priredi rezultate raziskav v skladu s pričakovanjem naročnika, njeni izsledki pa se z leti izkažejo za povsem napačne.

Slej ko prej bo potreben projekt dvotirne proge
Po besedah člana sveta Damirja Josipoviča se javnost tudi premalo zaveda, da je drugi tir samo en tir. Projekt drugi tir pa ne predvideva le izgradnje 27 kilometrov proge, v katerih je vključenih 21 kilometrov predorov, ampak tudi tri servisne predore v dolžini 16 kilometrov. Skupna dolžina del glavne in stranske proge bo tako znašala 43 kilometrov.

"V tej obstoječi progi po tem projektu enotirne proge imamo 21 kilometrov predorov. Teh 21 kilometrov predorov ima, zaradi dolžine posameznih predorov, še tri daljše predore: T1 T2 in T8," pravi Josipovič. "Računajmo 37 kilometrov izkopov, računajmo tudi s tem, da se bodo povečale te cevi, T1, T2 in T8, za potrebe novega, dodatnega tira, da bo to, kar je edino smiselno, normalna dvotirna proga, če se že gre v to," je dejal Josipovič in še enkrat poudaril, da mora biti projekt, po katerem bi se lotili dvotirne proge, šele narejen.

V Projektni svet za civilni nadzor je vlada maja letos imenovala devet strokovnjakov, da bi izvajali nadzor nad projektom drugi tir. Njihova vloga je obveščati tako vlado kot javnost, prvo poročilo bodo objavili v mesecu novembru. Njegov predsednik Bajec je dejal, da je temeljna naloga projektnega sveta tudi v tem, da se v javnosti povrne zaupanje v velike javne projekte. "In hkrati, da se odločitve politike lahko prevedejo v nekaj, kar je učinkovito, ne da postaja vsak javni projekt predmet urbanih legend," je še sklenil Bajec.

Na eni strani je videti, da nimamo samostojne in verodostojne stroke, ki bi ji v celoti zaupali, na drugi je videti, da tečejo t. i. podmizna pogajanja o ceni projekta. Mi investicijskega programa, ki bi dal izhodiščne podatke, na naš PSCN nismo dobili.

Emil Milan Pintar, podpredsednik PSCN-ja

Zavedamo se, da kakor koli obračamo, to milijardo evrov zagotavlja davkoplačevalec.

Jadran Bajec, predsednik PSCN-ja

To je eden do zdaj najbolj kompliciranih projektov, kompliciranih pa zato, ker je tukaj vertikala odločanja popolnoma izgubljena.

Emil Milan Pintar, podpredsednik PSCN-ja
Civilni nadzor nad projektom Drugi tir
Civilni nadzor nad projektom Drugi tir