Grožnja gospodarske krize sledi z 38 odstotki. Politično dogajanje v državi pa skrbi 36 odstotkov vprašanih, kar je 19 odstotnih točk več kot avgusta lani.

Družba Valicon v raziskavi Nova normalnost od marca 2022 spremlja stopnjo zaskrbljenosti prebivalcev glede večjih družbenih političnih dogajanj in vpliv teh na njihova življenja.

V zadnji raziskavi, ki so jo v družbi izvedli med 18. in 21. marcem na vzorcu 513 spletnih anketirancev, jih je največ, to je 76 odstotkov, odgovorilo, da jih najbolj skrbi inflacija, ki je sicer glavna skrb anketiranih, odkar raziskavo izvajajo. Temu sledijo grožnja gospodarske krize (38 odstotkov), politično dogajanje v državi (36 odstotkov) ter podnebne spremembe in ekstremni vremenski pojavi (34 odstotkov). Vojna v Ukrajini je na osmem mestu od desetih, 15 odstotkov anketirancev jo je navedlo kot enega od treh dogajanj, ki najbolj vplivajo na njihova življenja.

V tokratni raziskavi Nova normalnost so prav tako preverili, komu državljani v največji meri pripisujejo odgovornost za vojno v Ukrajini. Največ, to je 66 odstotkov vprašanih, odgovornost za vojno pripisuje Rusiji, kar je za tri odstotne točke več kot marca lani in pet odstotnih točk manj kot na začetku vojne.

Blizu polovice vprašanih, to je 45 odstotkov, odgovornost za vojno v Ukrajini pripisuje ZDA, kar je skoraj enako kot pred letom dni. Petina vprašanih je odgovornost za vojno pripisalo Ukrajini, kar je tri odstotne točke več kot na začetku vojne. Odgovornost za vojno je 16 odstotkov vprašanih pripisalo zvezi Nato, 13 odstotkov pa EU, kar je za štiri odstotne točke več kot lani.

Družba izvaja raziskavo v okviru spletnega panela anketirancev jazvem.si, ki je po navedbah družbe največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let. Raziskave ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.