Foto: BoBo
Foto: BoBo

"Okrožno sodišče je predlogu Slovenskega državnega holdinga (SDH) za zavarovanje svojih terjatev ugodilo in izdalo začasno odredbo, s katero je Meti Ventures in Meti Ingenium prepovedalo kakršno koli delitev dobička družbe Meta Ingenium za leto 2020 ter sklepanje drugih pravnih poslov, na podlagi katerih bi bila kupnina, ki jo je Meta Ingenium prejela na podlagi prodaje svojega deleža v družbi Bia Separations, prenakazana na druge račune," so pojasnili v SDH-ju.

Nadzorni svet SDH-ja je v torek ugotovil, da je šlo v postopku prodaje na strani zasebnega večinskega solastnika družbe Meta Ingenium, družbe Meta Ventures, za pomembne nepravilnosti, ki se nanašajo na opustitev dolžnosti informiranja in seznanjanja SDH z drugimi bistvenimi okoliščinami, pomembnimi za postopek prodaje. "V povezavi s tem je SDH za zaščito interesov države še pred zaključkom izsledkov pregleda uporabil vsa razpoložljiva pravna sredstva," so zapisali.

Država je bila lastnica 49-odstotnega deleža v družbi Meta Ingenium, družba Meta Ventures pa 51-odstotna. Konec septembra 2020 ji je država prodala svoj delež, a nadzorni svet SDH je ugotovil, da družba ni zagotovila vseh informacij o naložbah Mete Ingenium in ni razkrila poštene vrednosti dolgoročnih finančnih naložb, predvsem naložbe v Bia Separations.

360-milijonski prevzem

Ajdovsko družbo Bia Separations je na začetku novembra 2020 prevzelo nemško podjetje Sartorius. Prevzem je bil vreden 360 milijonov evrov, od tega so Nemci 240 milijonov evrov plačali v gotovini, preostalo pa z delnicami družbe Sartorius Stedim Biotech. Nekateri slovenski mediji so bili pri tem kritični do države, da je izgubila delež omenjene kupnine, ki bi ji lahko pripadel, če ne bi prodala deleža v Meti Ingenium.

Kot danes piše Dnevnik, bi moral SDH in s tem država ob prodaji Bie Separationsa glede na svoj delež in nastale stroške dobiti vsaj 10 milijonov evrov, ker pa je delež v Meti Ingeniumu prodal dva meseca pred prevzemom Bie, je iztržil le 1,9 milijona evrov, po pogodbi pa je upravičen še do dela dodatne kupnine. Finance so pred časom izračunale, da bi bil iztržek lahko še višji, in ga ocenile na vsaj 18 milijonov evrov.

Nadzorni svet SDH-ja je v postopku prodaje manjšinskega deleža države v družbi Meta Ingenium, ki je imela v lasti 10,8-odstotni delež Bie Separationsa, ugotovil določena odstopanja od standardov in postopkov SDH-ja. Zato so člana uprave SDH-ja Boštjan Koler in Boris Medica s koncem januarja, član nadzornega sveta Igor Kržan, ki je bil v času prodaje začasni predsednik uprave, pa v torek sporazumno odstopili s položajev.