Kope dolgujejo več kot 12 milijonov evrov. Foto: Kope
Kope dolgujejo več kot 12 milijonov evrov. Foto: Kope


Predlog za začetek postopka je na sodišče podal direktor centra (GTC) Kope Srečko Jesenšek zaradi dolgoročne prezadolženosti in plačilne nezmožnosti podjetja. To ima že dalj časa blokirane račune, konec lanskega leta je imelo 12,4 milijona evrov obveznosti, konec marca letos pa je zamujalo pri odplačevanju posojil v znesku 3,4 milijona evrov za več kot 60 dni.

Po navedbah Jesenška so k insolventnosti družbe prispevale slabe splošne gospodarske razmere v dejavnosti. Svoje je prispevalo še zadolževanje za naložbe v žičniško infrastrukturo, ključne pa so bile tudi slabe zadnje tri zimske sezone, še posebej zelena zima 2013/2014, je pojasnil.

Največ dolgujejo državnima bankama
Poenostavljena prisilna poravnava bo, če bo potrjena, najbolj vplivala na navadne terjatve, ki jih je za dober milijon evrov in za katere družba v načrtu finančnega prestrukturiranja predlaga polovično poplačilo v petih letih. Na ločitvene upnike, večinoma banke, ki imajo skupno za 11,2 milijona evrov terjatev, pa potrjena prisilna poravnava ne vpliva. Največ terjatev do GTC-ja Kope imajo NKBM (4,6 milijona evrov), NLB (3,7 milijona) in Banka Koper (1,1 milijona).

Družba v načrtu med drugim predvideva tudi, da ji bo v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, partnerji pri razvoju turizma na Kopah in Družbo za upravljanje terjatev bank, na katero je bila prenesena večina terjatev bank, uspelo najti 250.000 evrov pred začetkom nove zimske sezone za popravilo, vzdrževanje in pripravo žičniške infrastrukture. Lastniki družbe GTC Kope so Športni center Pohorje ter družbe Unior, Rikom in Požarni sistemi.