Senica naj bi imel velik vpliv na slovenski Hypo, v javnosti pa se je večkrat omenjalo tudi, da je Hypo Alpe Adria pomagal rešiti finančne težave LDS-a, v katere je stranka zašla po porazu na volitvah 2004. Pri Katarini Kresal so to večkrat zanikali. Foto: MMC RTV SLO
Senica naj bi imel velik vpliv na slovenski Hypo, v javnosti pa se je večkrat omenjalo tudi, da je Hypo Alpe Adria pomagal rešiti finančne težave LDS-a, v katere je stranka zašla po porazu na volitvah 2004. Pri Katarini Kresal so to večkrat zanikali. Foto: MMC RTV SLO
Hypo Alpe Adria
Slovenska podružnica avstrijske bančne skupine Hypo Alpe Adria Bank International je odvetniku Miru Senici odobrila vsaj šest posojil. Foto: MMC RTV SLO
Senica v Hypovi pisarni

Partnerju ministrice za notranje zadeve Katarine Kresal je banka Hypo tudi v času največjega posojilnega krča v gospodarstvu odobravala kredite, njihovi zneski pa so nenehno naraščali. Senica je pri Avstrijcih večkrat zastavil razkošne prostore svoje odvetniške pisarne, je poročal Večer.

Seničeva pisarna pol leta z dvema hipotekama
Prvo posojilo, 1,47 milijona evrov, naj bi mu banka odobrila še v letu 2003. Del tega denarja je glede na dostopne podatke Miro Senica verjetno porabil za poplačilo še starejšega posojila, ki ga je najel pri Abanki in je bilo prav tako zavarovano s hipoteko na njegovi pisarni.

Še preden je vrnil prvo posojilo, je Hypo Senici izdal že novo posojilo za dobra dva milijona evrov. Kot jamstvo zanj pa je banka sprejela isto nepremičnino. Tako je bila glede na zapise iz zemljiške knjige Seničeva pisarna več kot pol leta obremenjena z dvema hipotekama pri avstrijski banki, obe pa sta bili izbrisani na isti dan, 22. julija 2007. To kaže, da je šlo za dve ločeni posojili in ne zgolj za reprogramiranje prvega posojila z drugim, je poročal časnik.

Vsako nadaljnje posojilo je bilo višje
Mesec dni po izbrisu obeh obremenitev naj bi odvetnik od Hypo banke že dobil novo, še višje hipotekarno posojilo v vrednosti 2,85 milijona evrov. Vrnil ga je dobro leto dni pozneje z novim posojilom za 3,5 milijona evrov. Po vračilu zadnjega je sledilo še posojilo, vredno 4,83 milijona evrov.

Zadnje posojilo, ki je bilo zavarovano s hipoteko na Seničevi pisarni, je banka odvetniku dala 30. septembra 2009. Vredno je bilo pet milijonov evrov. Gre za zadnjo obremenitev nad nepremičnino, ki je bila izbrisana, potem ko se je Hypo Leasing vknjižil nanjo kot lastnik. Senica je torej svoje kreditne obveznosti do Hypa spremenil v lizinško razmerje in zdaj za vilo na Barjanski cesti v Ljubljani, kjer deluje, banki po lizinški pogodbi plačuje najemnino.

Senica: Kredite servisiram pravočasno
Senica je o tem pojasnil, da ima kreditno-poslovni odnos z več bankami, pri čemer višine posameznih posojil niti drugih pogojev kreditiranja ne more javno razkriti, saj je to bančna in poslovna skrivnost. Poudaril je, da so bila vsa posojila pri poslovnih bankah brez izjeme najeta skladno s takrat veljavnimi tržnimi pogoji, da so ustrezno zavarovana in se servisirajo sproti in pravočasno, kakor je to določeno s kreditnimi pogodbami. Dodal je še, da nikoli ni bil redni pravni svetovalec banke Hypo Alpe Adria, ampak je z njo pravno sodeloval le v nekaterih primerih, je pisal Večer.

V medijih je bila povezava med Senico in banko Hypo velikokrat izpostavljena. Tako je nekdanji vodja slovenskega dela Hypa Božidar Špan znan kot odvetnikov tesni prijatelj in tudi poslovni partner, ki ga je Senica postavil v svojo fundacijo Parus. Senica naj bi imel velik vpliv na slovenski Hypo, v javnosti pa se je večkrat omenjalo tudi, da je Hypo Alpe Adria pomagal rešiti finančne težave LDS-a, v katere je stranka zašla po porazu na volitvah 2004. Pri Katarini Kresal so to večkrat zanikali.

Hypo Alpe Adria tudi v zgodbi o NPU-ju in Vegradu
Hypo Alpe Adria se je pojavila tudi v zgodbi o Nacionalnem preiskovalnem uradu. Znano je, da je NPU prostore najel od podjetja Ram Invest Igorja Pogačarja, ki prostore s finančnim lizingom odplačuje Hypo Leasingu.

Senica naj bi bil vključen tudi v afero HypoVegrad, opozicija pa je tedaj spraševala o morebitnem navzkrižju interesov, saj so policisti preiskovali velenjsko gradbeno podjetje, Kresalova pa je notranja ministrica. Ime odvetnika so "zasledili" v dveh poslih, v katera so bili vpleteni Vegrad in družbe iz skupine Hypo Alpe Adria Bank. Prvi je zemljiški posel na Grbini v Ljubljani, drugi pa je bila prodaja nekdaj Vegradovega podjetja Vedela, ki je od oktobra last Jasne Mihelj Coustaury, soproge nekdanjega direktorja pri nas propadlega telefonskega operaterja Vega, kjer je bila Katarina Kresal nekoč vodja pravne službe, je še poročal Večer.

Hypo banka med desetimi največjimi v Sloveniji
Banka Hypo Alpe Adria po bilančni vsoti sodi med deset največjih bank v Sloveniji. Kot je znano, pa je avstrijska bančna skupina v sredo zamenjala celotno vodstvo slovenske podružnice, po neuradnih informacijah pa naj bi bil vzrok za nenadno zamenjavo domnevno pobiranje provizij, ki naj bi jih vodilni v banki zaračunavali nekaterim kreditno nesposobnim komitentom, npr. tudi Vegradu Hilde Tovšak. Avstrijci so odpoklicali sedem vodilnih v Hypu, njihova mesta pa je prevzelo novo tričlansko vodstvo iz Celovca.

Banka Slovenije: V Hypu opravljamo nadzor
V Banki Slovenije so dejali, da opravljajo nadzor v banki Hypo Alpe Adria in ob ugotovljenih nepravilnostih ukrepajo v skladu z določili zakona o bančništvu. Povedali so, da sredino menjavo vodstva Hypo Alpe Adria sprejemajo kot legitimno ravnanje nadzornega sveta oz. lastnika banke.

Banka Slovenije je v zvezi s tem obvestila tudi avstrijskega finančnega nadzornika, ni pa še seznanjena z ugotovitvami notranje preiskave v banki. Banka Slovenije pa je zagotovila, da notranja preiskava v banki, ki so jo sprožili v centrali skupine Hypo Alpe Adria Bank International, ne vpliva na varnost vlog v banki, saj ima banka zadostno kapitalsko ustreznost, prav tako pa to ne vpliva na obstoječa pogodbena razmerja komitentov s to banko.

Senica v Hypovi pisarni