V Hypo banki so v sredo ob navzočnosti varnostnikov zamenjali sedem vodilnih v podjetju. Foto: MMC RTV SLO
V Hypo banki so v sredo ob navzočnosti varnostnikov zamenjali sedem vodilnih v podjetju. Foto: MMC RTV SLO
Ozadje dogajanja v Hypo banki

Z inšpektorata za notranje zadeve so sporočili, da so uvedli inšpekcijski nadzor glede zakonitosti izvajanja dejavnosti zasebnega varovanja v Hypo Alpe Adria banki v Sloveniji. V slovenski podružnici avstrijske banke Hypo Alpe Adria se je, kot je znano, v sredo ob navzočnosti avstrijskih varnostnikov hitro zamenjalo vodstvo - odpoklicali so sedem vodilnih v tej banki, njihova mesta pa je prevzelo novo tričlansko vodstvo iz Celovca.

Prav ravnanje varnostnikov pa je zmotilo tudi Zbornico za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. Z zbornice so sporočili, da naj bi po njihovih podatkih varnostniki avstrijske zasebno-varnostne službe brez prej pridobljenih dovoljenj za opravljanje varovanja v Sloveniji opravljali zasebno varovanje in izvajali ukrepe varnostnika. Šlo naj bi, sodeč po njihovih oznakah, za varnostnike družbe Group 4 Securicor.

Neposredno dejavnost varovanja po zakonu o zasebnem varovanju izvaja varnostno osebje, zaposleno pri imetniku licence, ki izpolnjuje pogoje, določene v zakonu, in pridobi službeno izkaznico. Imetniki licenc in službenih izkaznic morajo ves čas opravljanja dejavnosti izpolnjevati pogoje, določene za pridobitev licence. Več o tem si preberite tukaj.

Varnostniki slovenske državljane odganjali v angleščini
"Ukrepe so tuji varnostniki izvajali, kot je razvidno iz posnetkov slovenskih televizij, proti slovenskim državljanom v tujem jeziku (angleščini), kar je absolutno nesprejemljivo in v nasprotju z zakonom o zasebnem varovanju. Tuji varnostniki naj bi izvajali ukrep opozorila in prepovedi vstopa v varovani objekt, po našem mnenju pa je sporen tudi kraj, kjer so izvajali ukrepe, saj se le ta nahaja zunaj območja varovanega objekta, na javnem kraju," so še zapisali v zbornici in dodali, da je po njihovem mnenju varnostna služba "grobo posegla v integriteto in suverenost slovenskega ozemlja ter pri tem kršila ustavnost in zakonitost RS".

Zaradi vsega omenjenega so zato pristojne pozvali, naj preučijo položaj, preverijo dejansko stanje in zoper kršilce ukrepajo na podlagi zakonodaje. "Hkrati izražamo našo zaskrbljenost nad takšnim ravnanjem tuje službe za zasebno varovanje in nad postopki tujih varnostnikov, ki so v absolutnem nasprotju z našo pravno ureditvijo," še pravijo.

Ozadje dogajanja v Hypo banki