Foto: BoBo
Foto: BoBo

V sindikalnih centralah, članicah Ekonomsko-socialnega sveta, menijo, da takšni določbi ne predstavljata le zniževanja pravic in ogrožanja socialne varnosti starejših delavcev, temveč sta tudi ustavno sporni, posegata v svobodo delavca do dela in pomenita diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine starosti.

"Zaskrbljujoče je, da se bodo delavci prisiljeni upokojevati tudi s krajšo pokojninsko dobo manj kot 40 let pokojninske dobe pri starosti 65 let kar prinaša nižje odmerne odstotke in s tem nižje pokojnine ter vodi v revščino v tretjem življenjskem obdobju," so zapisali v skupnem pozivu.

Cigler Kralj: Pri očitkih o prisilnem upokojevanju gre le za napačno interpretacijo

Prav tako sta določbi po njihovih navedbah v nasprotju s konvencijo Mednarodne organizacije dela o prenehanju delovnega razmerja na pobudo delodajalca, ki določa, da delovno razmerje delavca ne preneha, če za to ni resnega razloga v zvezi s sposobnostjo ali obnašanjem delavca ali v zvezi z operativnimi potrebami delodajalca. "Ne nazadnje sta določbi tudi v nasprotju z demografskimi projekcijami za Slovenijo in predstavljata dodatno grožnjo vzdržnosti pokojninskega sistema," so opozorili.

Pod poziv so se podpisali predsednica Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Peter Majcen, predsednica KNSS-Neodvisnost Evelin Vesenjak, predsednik Slovenske zveze sindikatov Alternativa Zdenko Lorber in predsednik Zveze delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost Albert Pavlič.