Foto: BoBo
Foto: BoBo

Skupina Mercator je v primerjalnem obdobju prihodke v osnovni dejavnosti trgovine na drobno povečala za 3,9 odstotka, na 1,3 milijarde evrov.

Normalizirani bruto dobiček iz poslovanja je ostal na ravni lanskega v tem obdobju in dosegel 126,3 milijona evrov. V devetih mesecih je skupina dodatno znižala razmerje med neto finančnim dolgom in normaliziranim bruto dobičkom iz poslovanja.

Družba Poslovni sistem Mercator je dosegla rast prihodkov od prodaje za 2,9 odstotka in rast prihodkov od prodaje v dejavnosti trgovine na drobno za 5,2 odstotka, so danes sporočili iz Mercatorja.

Predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić je poudaril, da je skupini s sistematičnim prilagajanjem na vse aktualne izzive uspelo zagotoviti rast prihodkov in s tem utrjevati temelje nadaljnjega razvoja.

"Kljub zaprtju določenih dejavnosti in vseh negativnih vplivov zdravstvene krize na vseh trgih je skupina Mercator izpolnjevala vse ključne poslovne in strateške cilje, predvsem pa smo ves čas zagotavljali nemoteno oskrbo in široko ponudbo," je dejal.

Prevrednotenje nepremičnin

V prvih devetih mesecih je prevrednotenje nepremičnin skupine v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi na eni strani vplivalo na povečanje kapitala iz naslova krepitve vrednosti nepremičnin za 23,3 milijona evrov, na drugi pa je negativno vplivalo na poslovni izid.

Neto učinek prevrednotenja je zmanjšal vrednost nepremičnin za 45,7 milijona evrov, kar predstavlja 4,6 odstotka celotne vrednosti zemljišč, zgradb in naložbenih nepremičnin. Po prevrednotenju na dan 30. junij je njihova poštena vrednost znašala milijardo evrov, so navedli.

Skupina Mercator je tudi v času krize nadaljevala dejavnosti, ki so ključne za nadaljnji in dolgoročno uspešen razvoj, so zatrdili v Mercatorju in spomnili, da so pri tem v ospredju nadaljevanje projekta gradnje novega logističnega centra v Ljubljani ter širjenje in prenavljanje svoje poslovne mreže.