Prednost bodo imela gospodinjstva, ki imajo hladne in vlažne bivalne razmere, kjer imajo stanovalci zdravstvene težave zaradi slabih razmer, in gospodinjstva z nizko energetsko učinkovitostjo. Foto: Pixabay
Prednost bodo imela gospodinjstva, ki imajo hladne in vlažne bivalne razmere, kjer imajo stanovalci zdravstvene težave zaradi slabih razmer, in gospodinjstva z nizko energetsko učinkovitostjo. Foto: Pixabay

"Najprej je treba opredeliti pojem energetske revščine, izbrati promotorja za subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine in s promocijskimi dejavnostmi ozaveščati ciljne skupine," navaja vlada. Zainteresirane izvajalce za izvedbo storitev ukrepov učinkovite rabe energije v 500 gospodinjstvih bo predvidoma poiskal promotor, ki bo izbran na javnem pozivu.

Za subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v gospodinjstvih z nizkimi prihodki bo v prihodnjih petih letih skupno namenjenih pet milijonov evrov.

Za leto 2018, ko bo ukrepov deležnih 50 gospodinjstev, je namenjenih 500.000 evrov, v letih 2019, 2020 in 2021 po milijon evrov, v letu 2022 pa 1,5 milijona evrov.

V teh gospodinjstvih bodo izvedli energetsko učinkovito obnovo ovoja stavbe/stanovanja, optimizacijo ogrevalnega sistema, zamenjavo energetsko potratnih porabnikov z energetsko varčnimi porabniki ter energetsko svetovanje, preglede in nadzore.

Prednost bodo imela gospodinjstva, ki niso zmožna plačevati računov za energijo, ki imajo hladne in vlažne bivalne razmere, kjer imajo stanovalci zdravstvene težave zaradi slabih razmer, in gospodinjstva z nizko energetsko učinkovitostjo.

Opredeljeni so tudi že pogoji za upravičenost do sofinanciranja in tehnična ter socialna merila, ki bodo natančneje definirana pred objavo javnega poziva. V letu 2018 je predvidena izvedba ukrepov za odpravo energetske revščine v približno 50 gospodinjstvih.

Za projekt ZERO (zmanjševanje energetske revščine občanov), v okviru katerega energetski svetovalci mreže Ensvet izvedejo okvirno 300 obiskov na leto, občani pa prejmejo pripomočke za učinkovito rabo energije, kot so varčne sijalke, perlatorji in tesnila za okna (v skupni vrednosti do 50 evrov), je letos in v letu 2018 namenjenih 150.000 evrov.

"Da bi socialno šibke spodbudili h uporabi teh ugodnosti, bo potekala komunikacijska kampanja, v projektu ZERO pa bodo sodelovali tudi Rdeči križ in druge organizacije," je še zapisala vlada.