Slovenska gospodinjstva so se v zadnjem letu finančno okrepila. Foto: Pixabay
Slovenska gospodinjstva so se v zadnjem letu finančno okrepila. Foto: Pixabay

Finančna sredstva gospodinjstev so konec tretjega četrtletja 2019 znašala 55,5 milijarde evrov in so se v zadnjem letu povečala za 4,1 milijarde evrov. Vloge so znašale 22 milijard evrov, od tega jih je bilo 90 odstotkov v domačih bankah, pri čemer je bilo 69 odstotkov vlog na vpogled, v najnovejši informaciji o finančnih računih ugotavlja Banka Slovenije.

Obveznosti gospodinjstev so znašale 14,6 milijarde evrov in so se povečale za 644 milijonov evrov. Najeta posojila so dosegla 12,8 milijarde evrov, od tega jih je bilo 84 odstotkov pri bankah in devet odstotkov pri drugih finančnih posrednikih, ter so se povečala za 673 milijonov evrov.

Podjetja nekoliko slabše

Medtem se je finančni položaj podjetij nekoliko poslabšal. Primanjkljaj finančnih sredstev glede na obveznosti je znašal 39,2 milijarde evrov in se je povečal za 1,1 milijarde evrov. Najbolj se je povečal do gospodinjstev, in sicer za 1,5 milijarde evrov.

Finančna sredstva podjetij so konec lanskega tretjega četrtletja znašala 48,9 milijarde evrov in so se v zadnjem letu povečala za 2,3 milijarde evrov. Večina terjatev je bila v obliki komercialnih posojil in predujmov. Podjetja so imela 16,8 milijarde evrov naložb v lastniški kapital, ki so se povečale za 949 milijonov evrov, predvsem zaradi vrednostnih sprememb.

Obveznosti podjetij so znašale 88 milijard evrov in so se povečale za 3,4 milijarde evrov. Obveznosti iz lastniškega kapitala pa so dosegle 46,6 milijarde evrov in so se povečale za 3,3 milijarde evrov. Nefinančne družbe so imele 17,6 milijarde evrov drugih obveznosti, ki so se povečale za 610 milijonov evrov.