Stroški stečajnega postopka Adrie bodo presegli pol milijona evrov. Največ denarja bo šlo za plače tistih, ki bodo opravljali posle za potrebe stečajnega postopka,. Foto: BoBo
Stroški stečajnega postopka Adrie bodo presegli pol milijona evrov. Največ denarja bo šlo za plače tistih, ki bodo opravljali posle za potrebe stečajnega postopka,. Foto: BoBo

Kranjsko okrožno sodišče je presodilo, da je za nemoten potek stečajnega postopka nujno, da sodišče do predložitve otvoritvenega poročila sprejme predlog stečajnega upravitelja, je razvidno iz sklepa, objavljenega na spletnih straneh Ajpesa. Predračun, ki je pripravljen za štiri mesece, sicer predstavlja le okvir teh stroškov, ki se med postopkom lahko še spremenijo.

"Poleg tega je splošno znano, da gre v obravnavani zadevi za stečajni postopek družbe, ki se je ukvarjala s specifično panogo dejavnosti – letalstvom. Družba je zato delovala v mednarodnem okolju, z velikim številom tako zaposlenih kot poslovnih partnerjev doma in v tujini ter s tem povezanih tako dolžnikovih obveznosti kot tudi terjatev," je dodalo sodišče.

400.000 evrov za plače

Za plače in nadomestila za osebe, ki bodo opravljale posle za potrebe stečajnega postopka, je Pustatičnik predvidel 400.000 evrov. Gre za plače zaposlenih, ki opravljajo posle za potrebe stečajnega postopka in so nujno potrebni. "Zaposleni sodelujejo pri izdelavi zaključnih poslov, predvsem pri inventuri in popisu premoženja, izdelavi zaključnih bilanc, izterjavi terjatev, urejanju informacijskega sistema ter ureditvi statusa vseh zaposlenih," je pojasnil.

Za 180.000 evrov oz. 45.000 evrov mesečno je stroškov z nepremičnino, kjer je bil sedež družbe Adria Airways, informacijske sisteme in skladišča, tudi v tujini, kjer je imela Adria spravljene rezervne dele. Za 20.000 evrov bo še stroškov z zaposlenimi v Švici.

Okrožno sodišče v Kranju je 2. oktobra začelo stečaj letalskega prevoznika, stečajni upravitelj pa je prejšnji ponedeljek začel delavcem vročati odpovedi pogodb o zaposlitvi. Adria Airways je na Letališču Jožeta Pučnika opravila približno polovico vseh poletov, po njenem stečaju pa so tuji prevozniki nekatere pomembnejše linije že nadomestili.