Subvencijo bodo lahko pridobili delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne, ki so invalidi oz. osebe, katerih invalidnost je priznana po nacionalni zakonodaji, so pripadniki etnične manjšine Romov, pa tudi starejše od 50 let in so vsaj tri mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb ter dolgotrajno brezposelne, ki so v evidenci brezposelnih oseb prijavljeni najmanj eno leto oz. so prijavljeni na zavodu najmanj šest mesecev in izhajajo z območij z višjo stopnjo brezposelnosti. Foto: BoBo
Subvencijo bodo lahko pridobili delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne, ki so invalidi oz. osebe, katerih invalidnost je priznana po nacionalni zakonodaji, so pripadniki etnične manjšine Romov, pa tudi starejše od 50 let in so vsaj tri mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb ter dolgotrajno brezposelne, ki so v evidenci brezposelnih oseb prijavljeni najmanj eno leto oz. so prijavljeni na zavodu najmanj šest mesecev in izhajajo z območij z višjo stopnjo brezposelnosti. Foto: BoBo

Zavod za zaposlovanje je danes objavil nov javni razpis Zaposli me plus, za subvencije je na voljo pet milijonov evrov, zaposlilo pa se bo 1.000 brezposelnih.

Kot so sporočili z zavoda, bodo s pomočjo programa zaposlitev v večini dobile ženske, saj razpis predvideva, da bo od tisoč brezposelnih oseb, ki bodo dobile zaposlitve, 55 odstotkov žensk.

Največ 10 zaposlitev na delodajalca
Delodajalci bodo morali zaposlitev ohraniti najmanj eno leto, pomembno pa je, da bodo delodajalci, ki bodo prejeli subvencijo, ohranili vsaj 30 odstotkov zaposlitev še leto dni po izteku subvencioniranja.

Subvencijo bodo lahko pridobili delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne, ki so invalidi oz. osebe, katerih invalidnost je priznana po nacionalni zakonodaji, so pripadniki etnične manjšine Romov, pa tudi starejše od 50 let in so vsaj tri mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb ter dolgotrajno brezposelne, ki so v evidenci brezposelnih oseb prijavljeni vsaj eno leto oz. so prijavljeni na zavodu najmanj šest mesecev in izhajajo z območij z višjo stopnjo brezposelnosti.

Število subvencioniranih zaposlitev je odvisno od števila zaposlenih pri delodajalcu. Delodajalci z do pet zaposlenimi lahko prejmejo največ dve subvencionirani zaposlitvi, delodajalci, ki zaposlujejo več oseb, pa lahko pridobijo največ 10 subvencioniranih zaposlitev.

Pogodbe sklenjene najpozneje do konca septembra
Javni razpis je odprt do 30. junija. Delodajalci, ki bodo prejeli subvencijo, morajo brezposelno osebo zaposliti v 30 koledarskih dneh po podpisu pogodbe o dodelitvi subvencije, pogodbe o zaposlitvi pa morajo biti sklenjene najpozneje do 30. septembra.

Na razpisu so sicer lahko uspešni tudi društva, njihova združenja, ustanove in zavodi, tudi zanje pa velja pogoj, da morajo vsaj polovico plače zagotoviti iz lastnih - ne pa javnih - sredstev. Poleg tega morajo biti tudi najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti, imeti vsaj eno osebo zaposleno v zadnjih treh mesecih, pomembno je tudi, da v zadnjem letu niso zmanjševali števila zaposlenih, imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve.