Število brezposelnih se je februarja ponovno povečalo. Foto: <a href=freedigitalphotos.net">
Število brezposelnih se je februarja ponovno povečalo. Foto: freedigitalphotos.net

Konec februarja je bilo v evidenco prijavljenih 129.764 brezposelnih oz. 5698 več kot februarja lani. Razmere na trgu dela tako postajajo vse bolj zaostrene, saj se število brezposelnih nenehno viša.

Analitiki Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar) so v najnovejši številki Ekonomskega ogledala ugotavljali, da je k povečanju števila registriranih brezposelnih prispeval predvsem večji priliv v brezposelnost, večinoma zaradi izteka pogodb za določen čas, pa tudi zaradi več iskalcev prve zaposlitve.

Razmere v bankah so stabilnejše
Umar tudi ugotavlja, da se razmere v slovenskem bančnem sistemu niso poslabšale. Januarja se je tako povečal obseg vlog gospodinjstev in države. Upad kreditov gospodinjstvom pa je bil za polovico manjši kot decembra lani. Krediti podjetjem in nefinančnim družbam so bili prvič po dveh letih višji, vendar le zaradi zadolževanja nefinančnih družb.

Razdolževanje bank v tujini se je konec lanskega leta upočasnilo, v vsem letu pa so banke odplačale 2,1 milijarde evrov najetih kreditov, kar je manj kot v predhodnih dveh letih. Zaradi prenosa 3,2 milijarde evrov bančnih terjatev na slabo banko se je decembra lani obseg slabih terjatev znižal, v vsem lanskem letu pa povečal za 1,5 milijarde evrov. Intenzivno oblikovanje rezervacij in oslabitev se je januarja močno umirilo.

Dvig bruto plač
V Umarju so tudi spoznali, da se je povprečna bruto plača na zaposlenega v zadnjem četrtletju lani zvišala ob najnižjih izrednih izplačilih v zadnjih devetih letih. V vsem letu je bila višja kot leto prej v zasebnem sektorju, v javnem sektorju pa se je znižala zaradi padca v sektorju država, ki je bil posledica celoletne veljave zakona o uravnoteženju javnih financ in nadaljnjega znižanja plač javnim uslužbencem.

Cene ostajajo bolj ali manj nespremenjene
Cene življenjskih potrebščin so februarja ostale skoraj nespremenjene, 0,1-odstotna mesečna rast pa se je zgodila na račun cen tekočih goriv in zelenjave.

Bruto domači proizvod v Sloveniji je bil v vsem lanskem letu za 1,1 odstotka nižji kot leto prej. Gospodarska dejavnost se po zadnjih podatkih statističnega urada že od začetka lanskega leta četrtletno ni zniževala, v zadnjem četrtletju pa se je občutno okrepila in bila prvič po tretjem četrtletju 2011 medletno višja, in sicer za 2,1 odstotka.