V upravi Gorenja opozarjajo, da bodo vse poteze imele dolgoročne učinke. Foto: BoBo
V upravi Gorenja opozarjajo, da bodo vse poteze imele dolgoročne učinke. Foto: BoBo

V upravi so zagotovili, da bodo organizatorjem stavke omogočili, da to pravico uveljavijo v skladu z veljavnimi predpisi. Hkrati pa so ocenili, da je stavka povsem nepotrebna in neupravičena. V dosedanjih pogajanjih za celovito prenovo kolektivne pogodbe so po oceni uprave dosegli velik napredek, zato so pripravljeni na iskanje kompromisa.

Ponovili so, da je kolektivna pogodba iz leta 1991 nujno potrebna prenove in da je odpoved legitimna in zakonita poteza katere koli pogodbene stranke. Obenem pa v upravi dodajajo, da pravice delavcev ne bodo omejene, saj je podjetniška kolektivna pogodba kljub odpovedi veljavna še šest mesecev in še nadaljnjih dvanajst, če v vmesnem času ne bo podpisana nova. Pravice zaposlenih tako ostajajo nespremenjene do avgusta 2019.

Uprava želi nadaljevanje pogajanj
Spomnili so, da se večine pravic iz kolektivne pogodbe delodajalska stran v pogajanjih ni dotikala, temveč jih je želela, čeprav kot nadstandardne predstavljajo velik strošek za delodajalca, ohraniti v enakem obsegu, kot doslej. Do nesoglasij pa je prišlo pri vprašanju zmanjšanja števila dni dopusta. Uprava je predlagala, da se ta skrajša za od štiri do pet dni, sindikat pa je pripravljen pristati na skrajšanje dopusta le za dva dni.

V Gorenju želijo nadaljevati pogajanja, saj so ta po njihovem mnenju pomembna za zagotavljanje dolgoročnega stabilnega razvoja in ohranitev delovnih mest. Za to pa potrebujejo kakovostno osnovo, celovito prenovljena kolektivna pogodba pa bi bila pomemben korak v to smer. V upravi poudarjajo, da bodo imele vse poteze učinke, ki jih bodo čutili še leta in desetletja.

Gorenjevi delavci bodo po napovedih predsednika konference Skei Žana Zebe stavkali 14. marca, in sicer v vsaki od treh izmen po dve uri. Do 14. marca pogajanj za spremembo podjetniške pogodbe ne bo, stavkovni odbor pa bo nato stopnjeval aktivnosti.