DUTB naj bi bil zaradi posla na robu insolventnosti. Foto: BoBo/Borut Živulović
DUTB naj bi bil zaradi posla na robu insolventnosti. Foto: BoBo/Borut Živulović
Factor banka
Factor banka je nedavno odšla v zgodovino, saj se je likvidacijski postopek končal. Foto: BoBo
DUTB potrebuje še več davkoplačevalskega denarja

Če država tega ne bo storila, bo Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) uradno insolventna, na podlagi februarskega poročila DUTB-ja piše portal Siol.net. Končna višina luknje v kapitalu DUTB-ja naj bi bila znana maja, ko bo končano vrednotenje sredstev obeh bank. Pri tem so revizorji Pricewaterhouse Coopersa in Deloitta po navedbah portala odkrili, da bo moral DUTB oblikovati dodatne rezervacije za do 40 milijonov evrov.

V DUTB-ju so v poročilu, ki ga povzema portal, vlado posvarili, da zaradi pripojitve obstaja tveganje nepoplačila novih upnikov, in jo opozorili, da zaradi 121 novih zaposlenih iz obeh bank ne bodo dosegli zahtevane stroškovne učinkovitost. Izpostavili so še tveganja morebitnih izgubljenih tožb proti bankam ter opozorili na breme morebitnega poplačila izbrisa imetnikov obveznic obeh bank v višini 64 milijonov evrov.

Na ministrstvu za finance (MF) so za novinarko Radia Slovenija Majo Derčar zapisali, da bo za potrebno zagotavljanje vloge DUTB-ja "tako z novimi orodji v noveli ZUKSB kot tudi s kapitalsko okrepitvijo DUTB-ja v ta namen".
Na vprašanje, zakaj se je MF odločil za pripojitev bank k DUTB-ju, pa so na ministrstvu pojasnili, da so se za to odločili na podlagi ocen Banke Slovenije. "Poenostavljena pripojitev k DUTB-ju je bil najprimernejši način, da banki nadzorovano prenehata obstajati in da to ne bo imelo dodatnih negativnih posledic za državni proračun, še posebej pa na primanjkljaj širše države," so zapisali. Dodali so, da tako za Factor banko kot tudi za Probanko celotna državna pomoč še ni bila izkoriščena. Probanka ima na voljo še 60, Factor banka pa 16 milijonov evrov.
Ker kapital ni bil v celoti vplačan, so pojasnili na MF-ju, je DUTB februarja vlado opozoril, da jih bo lahko pozval, naj to storijo. To pa je "vezano na vrednotenje prenesenega portfelja iz obeh bank na DUTB po metodologiji, ki se pri DUTB-ju nekoliko razlikuje od metodologije, ki sta jo uporabljali obe banki". "Stališče glede dokapitalizacije DUTB-ja bo ministrstvo za finance lahko zavzelo, ko bo vrednotenje prenesenih postavk izvedel DUTB in podal mnenje revizor, ki revidira finančne izkaze DUTB-ja," so sklenili.

Banki februarja odšli v zgodovino
Kot je znano, sta Probanka in Factor banka sredi februarja ostali brez bančnih licenc, pri čemer sta deponentom vrnili vse depozite, razen tistih, ki nastopajo kot zavarovanje za garancije ali druge obveznosti, in bili nato pripojeni k DUTB-ju. S tem je stekel prenos premoženja v obliki preostalih obveznosti do države in do SID banke ter neprodanih nepremičnin.

DUTB je v začetku aprila že odplačal 150 milijonov evrov obveznosti obeh bank do ministrstva za finance, ki bi zapadle avgusta in septembra. Ministrstvo za finance pa je takrat soglašalo s podaljšanjem zapadlosti preostale obveznosti v višini 208,4 milijona evrov.

Slaba banka prevzela obveznosti
Ob februarski pripojitvi je DUTB prevzel 196 milijonov evrov premoženja od Factor banke in 228 milijonov evrov od Probanke. Večinoma so bila posojila, ki so že bili predmet skrbnega finančnega pregleda. DUTB je prevzel tudi zaposlene obeh bank, ki sta jih imeli konec lanskega leta skupaj 115. Končno število naj bi bilo znano po zaključku optimizacije delovnih procesov po pripojitvi.

Probanko je država za izvedbo nadzorovane likvidacije jeseni 2013 dokapitalizirala za 176 milijonov evrov, Factor banko pa za 269 milijonov evrov. Država je takrat Banki Slovenije izdala tudi poroštvo za zagotavljanje likvidnosti, 490 milijonov evrov za Probanko in 540 milijonov evrov za Factor banko.

Iz revidiranih letnih poročil obeh bank za lani izhaja, da je imela Factor banka ob koncu leta 1,3 milijona evrov kapitala in 16 milijonov evrov neizkoriščene možnosti dokapitalizacije glede na odločbo o državni pomoči. Probanka pa je imela 9,9 milijona evrov negativnega kapitala in 60 milijonov evrov neizkoriščene možnosti dokapitalizacije.

Predsednika izrednih uprav Probanke Igo Gruden in Factor banke Klaus Schuster sta pred pripojitvijo presodila, da bo DUTB s prodajo terjatev, nepremičnin in drugega premoženja, ki bo preneseno nanj, lahko poplačal likvidnostno posojilo države.



DUTB potrebuje še več davkoplačevalskega denarja