Hogeta so na protestnem shodu poleg predstavnikov sindikata SKEI prišli podpreti tudi predstavniki drugih sindikatov. Med njimi predstavniki Sindikata poklicnih gasilcev Slovenije in Sindikata žerjavistov pomorske dejavnosti Luke Koper Foto: MMC RTV SLO/Zlatko Hernčič
Hogeta so na protestnem shodu poleg predstavnikov sindikata SKEI prišli podpreti tudi predstavniki drugih sindikatov. Med njimi predstavniki Sindikata poklicnih gasilcev Slovenije in Sindikata žerjavistov pomorske dejavnosti Luke Koper Foto: MMC RTV SLO/Zlatko Hernčič
Lož: Nov protest v podporo sindikalistu
Protest pred Kovinoplastiko Lož

Aleša Hogeta je na zagovor pred izredno odpovedjo tudi tokrat pospremil shod delavcev in predstavnikov sindikatov, ki so se zbrali pred podjetjem. Hoge je po zagovoru dejal, da je njegov odvetnik predstavil ugovore na očitke delodajalca, sedaj pa čaka na to, kako se bo postopek zaključil, saj se delodajalca ni še nič odločil.

Težave z delodajalcem so se za Aleša Hogeta začele med pogajanji o kolektivni pogodbi, ki tečejo že več mesecev. "Na začetku so pogajanja tekla dobro," pravi Hoge in dodaja, da so se v tem času uspešno dogovorili za nekaj točk. Med drugim so dosegli dvig regresa in božičnice. Odprtih pa je ostalo še nekaj zahtev, in sicer po izboljšanju delovnih razmer, kot je zagotovitev nekaterih strojev za prenašanje težjih izdelkov in ventilacije v nekaterih prostorih. Predvsem pa so zaposleni zaskrbljeni glede prihodnosti podjetja, saj jim nihče ni predstavil dolgoročne vizije razvoja.

Dvig plače ostal pretrd oreh v pogajanjih
Zapletlo pa se je pri dveh zahtevah sindikata, in sicer pri dvigu osnovne plače za 0,57 evra na uro in pri tem, da se delovna uspešnost plačuje od osnovne plače delavca. Hoge poudarja, da sta bili obe zahtevi še predmet pogajanj, a so na delodajalski strani že posegli po drugačnih ukrepih. Tako so nad Hogeta poslali detektiva, ki ga je zasledoval tudi v zasebnem času. V Kovinoplastiki Lož so tako Hogetu podali izredno odpoved, saj so mu očitali, da naj bi v času, namenjenem sindikalni dejavnosti, odšel na letovanje s partnerko. Hoge poudarja, da je odšel zgolj pripravit sindikalni počitniški apartma za naslednjega gosta, kot je to praksa že vrsto let.

Na tokratnem zagovoru je Hoge moral odgovarjati tudi na nove očitke, in sicer da je organiziral nezakonito stavko, ko so delavci 3. julija v okviru spontanega protesta v podporo Hogetu ustavili proizvodnjo in zahtevali sestanek z vodstvom. Prav tako pa Hogetu očitajo, da je bil žaljiv na družbenih omrežjih. Hoge vse očitke zanika. Tudi danes pa so se pred podjetjem v podporo Hogetu zbrali delavci in predstavniki različnih sindikatov.

V družbi postopka ne komentirajo
V družbi Kovinoplastika Lož so glede dogajanja redkobesedni, tako da so nam na naša vprašanja odgovorili zgolj, da so "postopek zoper Aleša Hogeta [...] uvedli zaradi suma več kršitev pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Postopek je še v teku, zato ga ne moremo komentirati. Vodstvo Kovinoplastike Lož se zavzema za odprt in transparenten socialni dialog, in to smo znova poudarili tudi na sestanku s predsednico sindikata SKEI Lidijo Jerkič".

V Kovinoplastiki Lož so tako zagovor pred Hogetovo odpovedjo želeli izvesti že 6. julija, ko je bil njegov odvetnik na dopustu. To je razburilo delavce, ki so zahtevali sestanek z vodstvom in so se skupaj s predstavniki drugih sindikatov tudi zbrali pred podjetjem v podporo Hogetu. V tem času so bili deležni tudi številnih pritiskov vodstva.

Predstavnica vodstva družbe fotografirala delavce na shodu
Tako je med drugim na zadnjem shodu zbrane delavce prišla pogledat predstavnica vodstva družbe in zbrane pred podjetjem brez besed fotografirala. Po sestanku pa so v vodstvu podjetja očitke Hogetu dopolnili še s tem, da je organiziral nezakonito stavko oziroma prekinitev dela. Po shodu je vodstvo podjetja z izredno odpovedjo grozilo tudi Hogetovi namestnici in podpredsednici sindikata.

Hoge trdi, da je tak očitek popolnoma neutemeljen, saj ni šlo za stavko. "Sindikalno članstvo je ob dogajanju zahtevalo sestanek z vodstvom podjetja," pravi Hoge in dodaja, da je njegovo celotno sindikalno delovanje usmerjeno v prizadevanje za uresničitev zahtev članstva, med drugim tudi obeh zahtev, pri katerih so pogajanja o kolektivni pogodbi zastala. Zaposleni so tako zbrali več sto podpisov njegovi podpori. Hogeta podpira tudi svet delavcev.

Predsednica sindikata SKEI Lidija Jerkič je ob tem dejala, da gre pri ukrepih zoper Hogeta za poskus preprečevanja sindikalnega delovanja, zato so se v sindikatu obrnili tudi na inšpektorat za delo. V sindikatu SKEI zato zahtevajo, da vodstvo podjetja vse postopke zoper Hogeta ustavi.

Lož: Nov protest v podporo sindikalistu
Protest pred Kovinoplastiko Lož