Kljub slabim gospodarskim razmeram NKBM z 11,6 odstotka ohranja pri vlogah nebančnega sektorja višji tržni delež, kot ga ima glede na bilančno vsoto (9,4 odstotka), tržni delež kreditov nebančnemu sektorju pa je pri 9,3 odstotka. Foto: MMC RTV SLO
Kljub slabim gospodarskim razmeram NKBM z 11,6 odstotka ohranja pri vlogah nebančnega sektorja višji tržni delež, kot ga ima glede na bilančno vsoto (9,4 odstotka), tržni delež kreditov nebančnemu sektorju pa je pri 9,3 odstotka. Foto: MMC RTV SLO

V drugi največji državni banki poudarjajo, da so bili rezultati skupine, ki ob Novi kreditni banki Maribor združuje še 11 odvisnih družb v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji in Avstriji ter pridruženo družbo, pod vplivom nadaljnjega slabšanja kreditnega portfelja. Raven rezervacij in oslabitev v prvi polovici leta 2013 je bila za 17,2 odstotka višja od primerljivega obdobja lani.

Obseg neto posojil nebančnega sektorja je predvsem zaradi nižjih bruto posojil, manjšega povpraševanja in oblikovanja dodatnih oslabitev v prvih šestih mesecih 2013 upadel za pet odstotkov, na dobrih 3,2 milijarde evrov.

V banki poudarjajo, da kljub težavnim ekonomskim razmeram v Sloveniji in svetu poslujejo stabilno in varno.

Hauc pričakuje izboljšanje stanja
Predsednik uprave NKBM-ja Aleš Hauc zagotavlja, da dejavno ukrepajo, da bi izboljšali gibanje poslovanja. Banka in hčerinske družbe so pripravile program prestrukturiranja, ki je še v presoji pri Evropski komisiji, ob programu za pripravo prenosa slabih terjatev na DUTB pa tudi z lastnimi strokovnimi službami intenzivno upravljajo slabe terjatve.

"Poteka tudi projekt za izboljšanje kapitalske ustreznosti skupine. Uresničujemo postopke reorganizacije in preoblikovanja skupine in banke v učinkovitejši finančni sistem ter program racionalizacije stroškov. Kombinacija omenjenih ukrepov bo utrdila finančno moč in poslovno uspešnost celotne skupine. Za končni uspeh bo potrebno obsežno delo, ki pa bo, glede na naravo potrebnih sprememb, pokazalo vse rezultate šele v prihodnjem obdobju," je dodal.

Banko pregledujejo
Sicer pa so se nadzorniki seznanili tudi s stanjem pregledov, ki potekajo v banki. Kot je znano, je Banka Slovenije v sodelovanju z ministrstvom za finance naročila pregled kakovosti sredstev na ravni bančnega sistema in izvedbo t. i. stresnih testov za deset bank v Sloveniji. Izvedbo stresnega testa v NKBM opravlja družba Oliver Wyman, pregled kakovosti sredstev pa Ernst&Young. Izidi naj bi bili znani predvidoma do konca leta.