Gurs bo sistem naročanja na termine uvedel z naslednjim tednom. Foto: BoBo
Gurs bo sistem naročanja na termine uvedel z naslednjim tednom. Foto: BoBo

Obisk na geodetski upravi naj bo namenjen spreminjanju podatkov. Danes imamo preveč svetovanja, učenja. Predvsem pa: geodetska uprava ne daje nasvetov, kako znižati davek. Ampak nasvete, kako spremeniti podatke o nepremičninah, da bodo izkazovali dejansko stanje.

Aleš Seliškar
Nov sistem vrednotenja nepremičnin

Lastniki se bodo lahko z naslednjim tednom na termin naročili prek spletne aplikacije, namenjene spremembi podatkov o nepremičnini, ali prek telefona, dogovorili pa se bodo lahko za obisk v kateri koli geodetski pisarni, je povedal vodja Geodetske uprave Republike Slovenija Aleš Seliškar.

Ob naročilu bo treba podati enotno matično številko občana, saj bo za enega lastnika načeloma predviden en termin, in število nepremičnin, saj bo od tega odvisno, koliko časa bodo rezervirali. Predvidoma bo imel v začetni fazi posamezen lastnik na voljo od 20 minut do ene ure.

Za spremembe morajo lastniki prinesti tudi različna dokazila - skice, fotografije in podobno, je poudaril Seliškar.

Preverite, kje morate spremeniti podatke
Na Gursu imajo namreč že zdaj močno povečan obisk zaradi prihajajočega davka na nepremičnine, lastniki pa v polovici primerov pridejo v geodetske pisarne podatke le preverjat, ne spreminjat. Zato na Gursu svetujejo, naj se podatki preverijo prek spleta oz. se pri njih naroči izpisek, za osebni obisk pa naj se lastniki odločijo takrat, ko je treba urediti podatke, ki se jih ne da prek spleta oz. v drugih postopkih.

Podatkov o statusu kulturnega spomenika, o javni infrastrukturi (npr. ceste), ki poteka po zasebnih zemljiščih, in črnih gradnjah bodo pridobili od drugih institucij in jih za zdaj še ni mogoče preverjati oziroma spreminjati. Podatke za znižanje davka zaradi invalidnosti bo zagotovila davčna uprava, status humanitarne organizacije je treba urediti na pristojnem ministrstvu, je še navedel Seliškar.

Porast vpisov služnostne pravice
Močno se je povečalo tudi število vlog za vpis osebne služnosti v zemljiški knjigi. Samo v decembru so prejeli 1.984 vlog, medtem ko jih je bilo sicer na mesec med 200 in 300. Predlog za vpis osebne služnosti se vloži po elektronski poti, medtem ko je spremembe že vpisane osebne služnosti mogoče urediti osebno na oddelkih sodišč za zemljiško knjigo. Vpogled v elektronsko zemljiško knjigo je mogoč prek portala e-sodstvo in je brezplačen.

Trajanje postopka vpisa je odvisno od stanja na nepremičnini, pravi sodnica Jaša Trklja. Če ni plomb, se sklep izda v treh do štirih dneh, če ni pritožb, je lahko pravnomočen v roku tedna dni.

Sicer pa Gurs ocenjuje, da bodo stroški aktivnosti, povezanih z uvedbo davka, znašali 1,7 milijona evrov.

Obisk na geodetski upravi naj bo namenjen spreminjanju podatkov. Danes imamo preveč svetovanja, učenja. Predvsem pa: geodetska uprava ne daje nasvetov, kako znižati davek. Ampak nasvete, kako spremeniti podatke o nepremičninah, da bodo izkazovali dejansko stanje.

Aleš Seliškar
Nov sistem vrednotenja nepremičnin