Foto: Radio Koper/2TDK
Foto: Radio Koper/2TDK

Študija, ki jo je družba za razvoj projekta drugega tira predstavila leta 2021, je predvidela tri različice. Po prvi bi dvotirnost zagotovili z novim, torej drugim tirom ter nadgradnjo obstoječe proge med Koprom in Prešnico. V tem primeru ne bi dodatno posegali v dolino Glinščice, tudi naložbeni stroški bi bili manjši, vendar bi v času nadgradnje obstoječe proge promet potekal le po enem tiru, kar bi bilo po navedbah avtorjev študije nevarno v primeru izrednih dogodkov. Prav tako bi tveganje za vodno onesnaženje ostalo visoko.

Po drugi različici, ki jo je vlada zdaj potrdila, bi ob že umeščenem drugem tiru zgradili dodatni levi tir, ukinili pa bi obstoječo progo med Koprom in Prešnico. Ta različica predstavlja bistveno manjše okoljsko tveganje in manjšo nevarnost požarov ter tudi občutno zmanjšanje obremenitve okolja s hrupom. Poleg tega bi gradnja dodatnega tira lahko nemoteno potekala na novi progi, ob krajših voznih časih in povečanju zmogljivosti proge pa je boljša tudi z ekonomskega vidika. Edini negativni vidik po navedbah avtorjev študije predstavljajo dodatni posegi v dolino Glinščice in nekoliko višja začetna naložba.

Po tretji različici bi zgradili dvotirno progo, torej drugi tir in dodatni levi tir, hkrati pa ohranili obstoječo progo. Z vidika vplivov na okolje bi bila to po navedbah avtorjev študije najslabša izbira.

Kolesarska steza namesto železniške proge

Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, zaradi preusmeritve prometa na drugi tir načrtujejo demontažo obstoječe proge med Prešnico in Koprom. Trasi tej proge bodo spremenili namembnost in načrtujejo gradnjo kolesarske proge.

"Poudariti moramo, da bo z opustitvijo obstoječe proge varnejši tudi vodni vir Rižane. Potek drugega tira železniške proge Divača-Koper je namreč načrtovan tako, da se v čimvečjem delu izogne vodovarstvenemu območju tega vodnega vira, ki predstavlja glavni vir pitne vode za celotno slovensko Primorje," so poudarili.

Državni prostorski načrt, ki ga bodo zdaj lahko začeli pripravljati, obsega umestitev vzporednega levega tira k novemu drugemu tiru od postaje Divača do tovorne postaje v Kopru z vsemi potrebnimi objekti, ureditev novih dostopnih cest ter opustitev obstoječe proge Divača–Koper na odseku med cepiščem pri Prešnici do Kopra.

Za predlagano različico bodo v nadaljevanju postopka izdelali podrobnejšo idejno rešitev ter dodatne strokovne podlage, ki bodo omogočale izdelavo predloga sprememb in dopolnitev državnega lokacijskega načrta za drugi tir.

Kot so ob tem dodali na vladi, bo načrtovana železniška proga omogočila navezavo lokalnih središč na ustrezne razvojne povezave, razvoj gospodarstva z ohranjanjem delovnih mest ter regionalno in mednarodno sodelovanje. Z gradnjo drugega tira se po njihovih navedbah vzpostavlja tudi sodobna in prepustna železniška povezava za potrebe Luke Koper. Tako se zmanjšujeta tovorni promet na slovenskih avtocestah in posledično tudi obremenitev avtocest.