Juhart je na DUTB-ju začel delo opravljati januarja 2017. Foto: BoBo
Juhart je na DUTB-ju začel delo opravljati januarja 2017. Foto: BoBo
Slovo Juharta od DUTB-ja

Minister za finance Andrej Bertoncelj je ob tem dejal, da je vlada sklep o odpoklicu sprejela na podlagi poročil, ki ugotavljajo, da je bilo pri prodaji zemljišča, na katerem tovarno gradi švicarski Lonstroff, več nepravilnosti in nespoštovanja internih aktov. Kot je znano, gre za zemljišča, ki jih je DUTB prodal družbi Svet Re za dva milijona evrov, ta pa jih je Lonstroffu le nekaj dni pozneje prodala za tri milijone evrov.

Vlada se je odločila za odpoklic predsednik upravnega odbora, ker je najbolj odgovorna oseba v DUTB-ju in je odgovoren za usklajevanje med neizvršnimi in izvršnimi direktorji, je dejal Bertoncelj in napovedal, da bo vlada v kratkem imenovala še četrtega neizvršnega direktorja DUTB-ja, je pa to v pristojnosti gospodarskega ministrstva. Bertoncelj pričakuje, da se bo upravni odbor DUTB-ja v novi sestavi v najkrajšem mogočem času sešel, proučil gradivo in "določil nadaljnje korake oz. se opredelil do morebitnih ukrepov, če bodo po njihovem mnenju potrebni".

"Niso bili spoštovani akti DUTB-ja"
Z DUTB-ja so sporočili, da Juhart "o razlogih za odpoklic z mesta predsednika upravnega odbora DUTB-ja uradno še ni seznanjen, zato svojega odpoklica za zdaj ne more komentirati". Iz urada vlade za komuniciranje pa so medtem sporočili, da gre pri nepravilnostih "zlasti za neskladnosti z internimi akti DUTB-ja in veljavno zakonodajo ter neustrezno delovanje notranjih mehanizmov kontrol, kar je privedlo do oškodovanja premoženja DUTB-ja pri izvedbi tega posla".

"Po mnenju vlade je evidentno, da niso bili spoštovani interni akti DUTB-ja in veljavna zakonodaja, kar je mogoče povezati z namenom, da se oškoduje vrednost premoženja DUTB-ja," so zapisali. Vlada meni, da je očitno, da je upravni odbor DUTB-ja ministrstvu za finance prikrival ugotovljene nepravilnosti in ni zagotovil pravočasnega celovitega poročanja ter tudi ne celovitega odziva na izsledke forenzične preiskave. Očitno je tudi, da upravni odbor ni pravočasno ukrepal glede na ugotovljene nepravilnosti. "Omenjene ugotovitve kažejo, da v delovanju DUTB-ja obstajajo resne pomanjkljivosti, ki preprečujejo učinkovito delovanje DUTB-ja in maksimiziranje vrednosti prevzetih sredstev pri njihovi prodaji," pravi vlada.

Kupec v trenutku posla ni imel denarja za kupnino
V upravnem odboru sta trenutno poleg Juharta neizvršna direktorja še Mitja Križaj in Juan Barba Silvela, izvršni direktorji pa so Imre Balogh, ki je glavni izvršni direktor, ter Andrej Prebil in Jože Jaklin. Po poročanju portala Siol je Barba Silvela sicer na začetku novembra odstopil in naj bi bil delo pripravljen opravljati še tri mesece.

Revizija naj bi po navedbah Siola ugotovila, da je DUTB posel z zemljišči opravil na hitro in malomarno, saj odgovorne osebe niso opravile ustreznih poizvedb, da so se pogoji posla spreminjali še po tem, ko je bil ta odobren, da so posel na DUTB-ju potrdili kar po elektronski pošti ter da DUTB ni preverjal finančne sposobnosti kupca, podjetja Svet Re, saj ta v trenutku sklenitve posla ni imel denarja za plačilo kupnine.

Slovo Juharta od DUTB-ja