Foto: BoBo
Foto: BoBo

Namen preoblikovanja izvršnega vodstva je učinkovita izvedba dejavnosti za prenehanje DUTB-ja s koncem leta in prenos preostalih dejavnosti in premoženja na Slovenski državni holding kot njenega pravnega naslednika, so sporočili iz t. i. slabe banke. Zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank namreč določa, da DUTB 31. decembra 2022 preneha obstajati, lahko pa, ne glede na to določilo, vlada predlaga DZ-ju ukinitev DUTB-ja tudi prej, če DUTB proda več kot 75 odstotkov prevzetih obveznosti.

Neizvršni direktorji so prepričani, da bosta k nalogam pri končanju delovanja DUTB-ja veliko pripomogla novoimenovana vršilca dolžnosti izvršnih direktorjev. Nova izvršna direktorja bosta začela delati 1. julija.

Mitja Križaj ima sicer več kot 20 let vodstvenih izkušenj na področjih bančništva in financ, upravljanja nepremičninskih portfeljev in naložb ter upravljanja in vodenja družb, ki se ukvarjajo z upravljanjem nestrateških in slabih naložb bank ter drugih finančnih organizacij, pojasnjujejo v DUTB-ju.

V preteklosti je na primer deloval v okviru družbe Hypo Leasing in slabe banke Heta Asset Resolution Slovenia, ki se je ukvarjala predvsem s področjem odpravljanja slabih posojil iz naslova nepremičnin. V letih od 2017 do 2020 je v DUTB-ju že opravljal funkcijo neizvršnega direktorja, a ga je od tam odpoklicala prejšnja vlada Janeza Janše.

Žiga Pfeifer ima medtem 14 let izkušenj v nepremičninskem in bančnem sektorju in je podkovan na področju razvoja, vodenja in upravljanje večjih projektov. DUTB-ju se je pridružil leta 2018 kot vodja upravljanja nepremičninskega portfelja s področja stanovanjskih nepremičnin, med drugim je dve leti opravljal funkcijo direktorja podjetja Argolina.

Menjave med izvršnimi direktorji niso nepričakovane, saj prihajajo po nedavnih spremembah med neizvršnimi direktorji.

Vlada se je namreč na svoji prvi seji na začetku junija seznanila z odstopom Francija Matoza z mesta neizvršnega direktorja in s položajev z istim dnem odpoklicala Gregorja Planteua, Aleksandra Lozeja in Alenko Urnaut Ropoša.

Na njihova mesta je imenovala Žigo Debeljaka, Miho Resmana, Diano Milivojević in Roka Marolta. Novi predsednik uprave DUTB-ja je nekaj dni zatem postal Debeljak, sicer nekdanji direktor Mercatorja.