Žiga Debeljak. Foto: BoBo
Žiga Debeljak. Foto: BoBo

Namestnika predsednika upravnega odbora sta postala Rok Marolt in Miha Resman, neizvršna direktorica je Diana Milivojević, izvršni direktorji pa so Matej Pirc, Andrej Lazar in Kristina Šteblaj.

Vlada je neizvršne direktorje DUTB-ja imenovala prejšnji teden na svoji prvi seji. Tri dotedanje neizvršne direktorje – Gregorja Planteuja, Aleksandra Lozeja in Alenko Urnaut Ropoša - je razrešila, Franci Matoz, ki je bil predsednik upravnega odbora, pa je ob imenovanju nove vlade odstopil sam.

Mandat trajanja DUTB-ja naj bi se sicer iztekel konec letošnjega leta. Leta 2015 novelirani zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank namreč določa, da bo DUTB 31. decembra 2022 prenehal obstajati, lahko pa ne glede na to določilo vlada predlaga DZ-ju ukinitev DUTB-ja tudi prej, če DUTB proda več kot 75 odstotkov prevzetih obveznosti. Ta pogoj je sicer že izpolnjen. Pravni naslednik bo Slovenski državni holding.