Dars slovensko avtocestno omrežje gradi in vzdržuje od leta 1993. Foto: BoBo
Dars slovensko avtocestno omrežje gradi in vzdržuje od leta 1993. Foto: BoBo
SDH razrešil Darsovega nadzornika Lična

Zaposlene še naprej zastopata Vito Meško in Rožle Podboršek.
Mesta v nadzornem svetu Družbe za avtoceste (Dars) so se izpraznila konec avgusta, ko so odstopili Andraž Lipolt, Gregor Lukan in Gregor Osojnik. To so storili dan po tem, ko je dozdajšnji prvi nadzornik Robert Ličen javno izjavil, da "hočejo interesne sfere nastaviti svoje ljudi" in da je dobil eksplicitna navodila za zamenjavo predsednika uprave Matjaža Kneza.

Slovenski državni holding (SDH) se je odločil menjati vse predstavnike kapitala v nadzornem svetu (NS) Darsa, tudi Lična. Kot so ta teden zapisali v zahtevi za sklic skupščine, sestava nadzornega sveta namreč ni zagotavljala optimalnega delovanja in kompatibilnosti nadzornega sveta, ki bi zagotavljala učinkovit nadzor nad delom družbe.

Spremembe statuta
Skupščina je sicer sprejela tudi dve spremembi statuta Darsa. Po novem lahko član NS-ja v prihodnje s funkcije odstopi le z odpovednim rokom, ki traja tri mesece in začne teči z dnem, ko uprava prejme pisno odpoved. Funkcija člana nadzornega sveta, ki je podal odstopno izjavo, tako preneha z iztekom odpovednega roka. Če pa bo skupščina novega člana imenovala pred iztekom odpovednega roka, potem bo funkcija starega nadzornika prenehala z dnem imenovanja novega nadzornika.

Član nadzornega sveta lahko brez odpovednega roka odstopi le v izjemnih primerih, kot sta hujša poškodba ali dlje časa trajajoča hujša bolezen oz. kak drug podoben objektivni razlog, ki mu preprečuje udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Skladno z drugo spremembo statuta pa lahko uprava vodilne delavce za določen čas imenuje kot delavce s posebnimi pooblastili. Vodilni delovni mesti, glede katerih se lahko sklene tovrstna pogodba, sta direktor področja in svetovalec uprave. Mandat tovrstnih vodilnih delavcev je vezan na mandat predsednika uprave.

SDH razrešil Darsovega nadzornika Lična