Samo decembra je bila njihova vrednost za 2,2 odstotka nižja od tiste iz novembra in za 6,4 odstotka nižja od vrednosti del, opravljenih decembra 2020. Konec leta je sicer nekoliko zrasla vrednost del na stanovanjskih stavbah.

Vrednost del na stavbah in vrednost specializiranih gradbenih del sta bili lani nižji, prva za 23,6 odstotka, druga za 1,2 odstotka, vrednost del na gradbenih inženirskih objektih pa je bila višja za 4,8 odstotka, so sporočili s statističnega urada.

Samo decembra je bila vrednost del na stavbah nižja za 8,9 odstotka, pri čemer je bila vrednost opravljenih gradbenih del na nestanovanjskih stavbah za 18,6 odstotka nižja, na stanovanjskih stavbah pa za 1,3 odstotka višja.

Nižja je bila tudi vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih (za 7,1 odstotka), medtem ko je bila vrednost opravljenih specializiranih gradbenih del višja, in sicer za 4,5 odstotka.

Na letni ravni je bila decembra nižja le vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah (za 31,3 odstotka), višji pa sta bili vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih (za 0,7 odstotka) in vrednost opravljenih specializiranih gradbenih del (za 6,4 odstotka).

V primerjavi z decembrom 2019 je bila vrednost opravljenih gradbenih del nižja za 7,2 odstotka, so še zapisali statistiki.