Odvetnik Luke Koper trdi, da gre pri pogodbi med podjetjem ST in Luko Koper za ustrezno normiran in dokazan podjem. Foto: BoBo
Odvetnik Luke Koper trdi, da gre pri pogodbi med podjetjem ST in Luko Koper za ustrezno normiran in dokazan podjem. Foto: BoBo

Renato Koršič, ki preko podjetja ST opravlja delo na avtomobilskem terminalu v Luki Koper, zahteva ugotovitev obstoja delovnega razmerja z Luko Koper, hkrati pa zahteva tudi nadomestilo za oškodovanje iz naslova razlike v plači, ki ga ocenjuje na 40 tisoč evrov. Blatnik je ob tem navedel, da družba ST "nima dovoljenja oz. izključne pristojnosti kot Luka Koper, da opravlja to dejavnost," in opozarja tudi, da Koršič pri Luki dejansko opravlja delo v organiziranem procesu.

Koršič je od leta 2011 do danes večkrat prosil za zaposlitev v Luki Koper, vendar je sistem IPS to onemogočil, še dodaja Blatnik: "Več kot 500 zaposlenih na avtomobilskem terminalu opravlja dela prek teh izvajalcev, za katere menimo, da nimajo vseh dovoljenj za opravljanje pristaniške dejavnosti, ker bi moralo pristojno ministrstvo podati soglasje k prenosu koncesije." Blatnik ob tem ocenjuje, da bi morali vse tiste, ki delo na tak način opravljajo dalj časa, zaposliti neposredno v Luki.

Luka je bila do Koršiča korektna
Zastopnik Luke Koper Martin Šafar je zavrnil navedbe tožeče strani in zatrdil, da gre pri pogodbi med ST in Luko za podjem, ki je ustrezno normiran in dokazan. Prav tako po njegovem mnenju ne drži, da bi bil sistem naročanja storitev pri IPS-u neprimeren, kar sicer ne pomeni, da v prihodnosti ne bo prišlo do določenih sprememb. Odvetnik je pri tem opozoril, da je treba ločiti med delom na različnih terminalih, saj se dela oz. storitve na njih med seboj razlikujejo. Prav tako po njegovem mnenju v konkretnem primeru ni mogoče govoriti o oderuški pogodbi, saj bi v tem primeru obe stranki morali izkoristiti stisko ali odvisnost delavca, do česar pa ni prišlo.

Kot je dodal Šafar, je Luka Koper do Koršiča ravnala več kot korektno in mu priznala vse pravice iz naslova delavca oz. izvajalca storitev. Zagovornica družbe ST Tamara Bandelj pa je dodala, da je Koršič pogodbo z njimi podpisal prostovoljno. Tako Šafar kot Bandljeva po zaključku obravnave nista dajala izjav.

Zaključni narok z zaslišanjem prič bo predvidoma 14. junija, razplet sodbe pa je pomemben za več sto delavcev IPS-a, ki delo v Luki opravljajo preko t. i. "luških gazd," teh v Luki Koper v povprečju delo opravlja 700 na dan. Sindikati že dalj časa pozivajo Luko Koper k ureditvi položaja pristaniških delavcev. Zato je tudi vodstvo družbe v začetku tedna pripravilo strategijo reševanja problematike IPS-a.