Foto: BoBo/Gregor Ravnjak
Foto: BoBo/Gregor Ravnjak

Gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi in zadruge, ki so utrpeli škodo v poplavah na začetku lanskega avgusta, bodo prejeli odškodnino v vrednosti 45 odstotkov dokazane škode, če niso imeli sklenjenega ustreznega zavarovanja, oziroma v vrednosti 60 odstotkov, če so zavarovanje imeli.

Na gospodarskem ministrstvu so prejšnji teden opozorili, da oškodovanci, ki do roka – prvotni rok 22. marec je bil podaljšan za en mesec – ne bodo posredovali vloge in ustreznih dokazil o nastali škodi, ne bodo upravičeni do sredstev za odpravo posledic škode.

Za tiste oškodovance, ki so že prejeli predplačilo, je posredovanje dokazil še posebej pomembno. Če dokazil ne bodo posredovali, bodo na ministrstvu začeli postopek za ugotovitev utemeljenosti izplačanega predplačila. "Če ne bomo prejeli ustreznih dokazil, bodo ti upravičenci morali vrniti prejeta predplačila," so poudarili na ministrstvu.

Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal je na srečanju z novinarji v Ljubljani dejala, da so minuli teden podjetja pozvali, naj vloge vložijo, čeprav morda še nimajo zbranih vseh dokazil. "Problem so cenilci; imamo jih pač omejeno število in vsa podjetja še niso uspela pridobiti dokazil," je dejala. Pozvali so jih tudi, naj oddajo prošnjo za podaljšanje, "ker imajo nekako vsi obljubljeno, da naj bi v enem mesecu prišli do dokazil".

V primeru utemeljenih razlogov, da oškodovanec v roku ne more predložiti zahtevanih dokazil, lahko na ministrstvo prek elektronskega naslova poplave2023.mgts@gov.si do ponedeljka naslovi prošnjo za podaljšanje roka.

Program odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah in plazovih lanskega avgusta je skupaj vreden 230 milijonov evrov, država pa je na podlagi predhodnega programa izplačala za 35,4 milijona evrov predplačil.