Krvavec je nedavno praznoval 60-letnico obstoja. Foto: BoBo
Krvavec je nedavno praznoval 60-letnico obstoja. Foto: BoBo
Unior
Lastnik RTC-ja Krvavec je zreški Unior. Foto: BoBo

Retuznik podrobno o razlogih za odstop ni želel govoriti, pojasnil pa je, da je glede na dogajanje v zvezi s prevzemom v takih razmerah težko delati. Retuznik, ki je v Uniorju delal 42 let, od tega je bil zadnjih 14 let direktor RTC Krvavec, je skupaj z zaposlenimi na Krvavcu v preteklih tednih večkrat poudaril skrb glede načina prodaje podjetja.

Zavrnil kreditno pogodbo, glede katere je imel pomisleke tudi notar
Retuznik je prejšnji mesec zavrnil podpis kreditne pogodbe, s katero bi Alpska naložbenega družba gorenjskega podjetnika Janeza Janše lahko kupila RTC Krvavec. Kot je dejal Retuznik, podpisovanje kreditnih pogodb z bankami, "ki bodo zagotovile plačilo kupnine in izpolnitve drugih finančnih pogojev", presega njegove pristojnosti. Ocenil je namreč, da bi RTC Krvavec obremenjeval svoje premoženje za izpolnitev obveznosti bodočega kupca, pogodbe pa ni podpisal zaradi izrecne odklonitve notarja, ki zaradi svojih strokovnih pomislekov ni želel v obliki notarskega zapisa sestaviti nameravanega kreditnega posla.

Janša je Retuzniku očital, da je samovoljno zavrnil podpis kreditnih pogodb in da bo to škodovalo RTC Krvavec in Uniorju. Ob tem je zatrdil, da ima za nakup Krvavca v celoti zagotovljena denarna sredstva in da za to ne bo porabljeno ali zastavljeno nobeno premoženje družbe RTC Krvavec.

O pogodbi bo odločala skupščina
O odobritvi sklenitve kreditne pogodbe med Banko Intesa Sanpaolo in RTC Krvavcem, s katero bi refinancirali celotni finančni dolg RTC Krvavca, naj bi zdaj odločala skupščina družbe, ki je sklicana za 23. marec. Kot poudarjajo v Uniorju, je posojilo namenjeno izključno poplačilu trenutnih dolgov družbe RTC Krvavec in ga ni mogoče uporabiti za katerikoli drug namen.

Na skupščini naj bi tudi spremenili statut družbe in uvedli dvočlansko upravo, predsednika in člana uprave pa bi za petletni mandat z možnostjo ponovnega imenovanja imenoval nadzorni svet. Kot so pojasnili v sklicu skupščine, je uvedba dvočlanske uprave potrebna zaradi boljše učinkovitosti pri vodenju družbe.

Podpis pogodbe za refinanciranje dolga je poleg plačila kupnine pogoj za sklenitev posla med Alpsko investicijsko družbo in Uniorjem. Zaradi teh zapletov je bil rok za sklenitev posla že večkrat prestavljen. Zdaj se rok za plačilo kupnine in izpolnitev pogojev za nakup 98,56-odstotnega lastniškega deleža v družbi RTC Krvavec izteče 16. aprila.