Skupina je zbrala 527,1 milijona evrov kosmatih premij oz. 12,4 odstotka več, izhaja iz poročila o poslovanju. Foto: BoBo
Skupina je zbrala 527,1 milijona evrov kosmatih premij oz. 12,4 odstotka več, izhaja iz poročila o poslovanju. Foto: BoBo

Brez vplivov življenjske zavarovalnice Vita bi bil čisti dobiček skupine na ravni izpred enega leta. Od vključitve v skupino je Vita ustvarila dobiček v vrednosti 2,9 milijona evrov, s prevzemom pa je skupina ustvarila tudi sedem milijonov evrov vreden enkratni prihodek iz pozitivne razlike med pošteno vrednostjo pridobljenih neto sredstev in nakupno vrednostjo naložbe v Vito.

Poslovni prihodki Zavarovalne skupine Sava so se v prvih devetih mesecih povečali za 16,4 odstotka na 489,5 milijona evrov. K rasti so najbolj vplivali vključitev Vite v skupino, širitev poslovanja s t. i. FOS-posli (freedom of services), ki jih Zavarovalnica Sava opravlja v državah članicah EU-ja, ter rast premoženjskih zavarovanj v Sloveniji in pozavarovalnega posla.

Vključitev Vite je k rasti bruto kosmatih premij prispevala 28 milijonov evrov, k rasti premij pa so vplivali tudi posli, ki jih Zavarovalnica Sava sklepa z različnimi družbami v EU-ju. Brez teh poslov bi rast kosmatih premij skupine znašala 9,5 odstotka.

K dobičkonosnosti prispevala tudi odsotnost večjih škodnih dogodkov

Čisti stroškovni količnik skupine se je glede na enako obdobje lani izboljšal za 1,6 odstotne točke. Vita medtem posluje s še ugodnejšim količnikom od povprečja skupine. Boljši stroškovni količnik sta imela tudi odseka pozavarovanje in premoženje Slovenija, na kar so vplivali hitrejša rast prihodkov od stroškov zaradi razmeroma nespremenljive narave nekaterih stroškov in ukrepi za optimizacijo stroškov, ki jih je skupina sprejela za ublažitev negativnih vplivov covida-19 na poslovanje.

K ugodni dobičkonosnosti je prispevalo tudi ugodnejše škodno dogajanje zaradi nižje škodne pogostnosti avtomobilskih zavarovanj in odsotnost večjih katastrofalnih škodnih dogodkov.

Navkljub uspešnemu dosedanjemu poslovanju Sava Re ne bo izplačala dividend

Družba je pred dnevi preklicala skupščino, na kateri bi odločali o tem, saj je zaznala povečana tveganja v povezavi z morebitnimi dodatnimi negativnimi vplivi pandemije covida-19 na poslovanje skupine. Seznanjena je bila namreč z novimi okoliščinami na nekaterih zavarovalnih trgih EU-ja in Združenega kraljestva v zvezi z morebitnimi dodatnimi negativnimi vplivi pandemije covida-19 na poslovanje Zavarovalnice Sava in Save Re.

Glede na trenutne podrobne analize izpostavljenega zavarovalnega kritja skupina ugotavlja, da kritje za škode iz naslova obratovalnega zastoja zaradi covida-19 ni podano v primeru neposrednega sklepanja zavarovalnih poslov po načelu svobodnega opravljanja storitev v EU-ju.

V primeru pozavarovanja pa je kritje morda podano v nekaterih posameznih primerih. Po prvih ocenah bo skupina v zadnjem četrtletju za morebitne stroške obrambe in pozavarovalne škode najverjetneje oblikovala rezervacije največ do višine 10 milijonov evrov.

Kljub oblikovanju teh rezervacij poslovodstvo ocenjuje, da bo ob odsotnosti večjih škodnih dogodkov načrt skupine za leto 2020 dosežen. Letos skupina računa na več kot 50 milijonov evrov čistega dobička, poslovni prihodki pa naj bi bili večji od 640 milijonov evrov.