Vlada je izgradnjo nove dvorane v Cankarjevem domu s spremenjeno vrednostjo izgradnje uvrstila v načrt razvojnih programov za obdobje 2022–2025.

Kot so sporočili iz Ukoma, bo dvorana namenjena vsem umetnostnim zvrstem in ne le literaturi. V nadaljevanju bo dvorana poimenovana po eni izmed za Slovence pomembnih osebnosti, in sicer po analogiji s preostalimi dvoranami Cankarjevega doma, kot so Gallusova, Štihova, Linhartova, Steklena dvorana Lili Novy itd.

V novi dvorani se bo izvajala produkcija Cankarjevega doma, v večji meri pa koprodukcije Cankarjevega doma z različnimi partnerji, predvsem z nevladnimi organizacijami. Kot edina dvorana v Cankarjevem domu bo imela tudi dnevno svetlobo, zato bo v dopoldanskem času namenjena kulturno-vzgojnim prireditvam, različnim programom za otroke, srednješolce in dijake. V času obnove SNG-ja Drama Ljubljana bo prostor v prostih in dogovorjenih terminih omogočal bralne vaje manjših ansamblov SNG-ja Drama Ljubljana.

Vrednost projekta, ki je bila prvotno ocenjena na 475.236 evrov, se je povišala zaradi povišanja cen na trgu v letu 2022. Višje cene so posledica podražitev cen storitev, pomanjkanje surovin in materialov zaradi težav v dobavnih verigah ter rastočih cen energentov in logistike.

Nova ocenjena vrednost projekta je 908.058 evra, od tega bo projekt iz državnega proračuna financiran v vrednosti do 725.000 evrov, Cankarjev dom pa bo projekt financiral v vrednosti do 183.058 evra.

Cankarjev dom. Foto: RTV SLO/ Ergyn Zjeci
Cankarjev dom. Foto: RTV SLO/ Ergyn Zjeci