Stadion za Bežigradom je že več let preraščen z zelenjem. Foto: BoBo
Stadion za Bežigradom je že več let preraščen z zelenjem. Foto: BoBo

Plečnikov stadion je na razpis vključitve v program Europe Nostre in Inštituta Evropske investicijske banke, naslovljen 7 najbolj ogroženih (7 Most Endangered), prijavilo Društvo arhitektov Ljubljana. V društvu so nominacijo pripravili, ker si prizadevajo za ohranitev in ponovno uporabo stadiona v njegovi izvirni obliki, piše na njihovi spletni strani.

Današnja uvrstitev na seznam
Kot so sporočili s Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, je bil stadion danes uvrščen na seznam. Marca 2020 bo znano, katerih bo sedem izbrancev, uvrščenih na seznam najbolj ogroženih primerov evropske kulturne dediščine, pa piše v sporočilu za javnost Evropske komisije.

 Foto: BoBo
Foto: BoBo

Nominacije so predložili predstavniki civilne družbe ali javni organi, člani Europe Nostre ali njej pridruženih organizacij iz celotne Evrope. Svetovalni organ, ki ga sestavlja 15 mednarodnih strokovnjakov, je pripravil ožji izbor najbolj ogroženih dediščinskih območij na podlagi njihovih zgodovinskih in kulturnih vrednot ter na stopnje ogroženosti dediščine. Pri izboru so bili upoštevani tudi udejstvovanje skupnosti, zavzetost zasebnih in javnih deležnikov, dolgoročni trajnostni razvoj in socialno-ekonomski vidik dediščinskega območja, beremo na strani društva arhitektov.

Program 7 najbolj ogroženih so zagnali januarja 2013, kot kampanjo civilne družbe za reševanje ogrožene evropske dediščine. Čeprav ne zagotavlja neposrednega financiranja, igra pomembno vlogo pri ozaveščanju ter pri pripravi neodvisnih vrednotenj dediščine in izvedljivih akcijskih načrtov za mobilizacijo javne in zasebne podpore.

V Ljubljani leta 1925 zgrajena mojstrovina Jožeta Plečnika, je eden najstarejših objektov, postavljenih za športne in gimnastične namene v Sloveniji, je tudi eden najzgodnejših tovrstnih objektov v Evropi. Z opečnim zidom ograjena arena objekta na prostem ima obliko podkve, povzeto iz starodavnih amfiteatrov, celoto pa poleg arene sestavljajo še v raščen teren vgrajene tribune, kolonada na vzhodni strani, tribune s stebri na zahodni strani in dva glasbena paviljona, piše v obrazložitvi.

Maketa Pečečnikovega projekta obnove - Bežigrajski športni park. Foto: BoBo
Maketa Pečečnikovega projekta obnove - Bežigrajski športni park. Foto: BoBo

Nesrečna saga Plečnikove mojstrovine
Plečnikov stadion je bil vse do leta 2007 redno v uporabi, vse odtlej pa se vleče zgodba prenove stadiona oz. projekta Bežigrajski športni park (BŠP). Družba Joca Pečečnika GSA je namreč tedaj v partnerstvu z Mestno občino Ljubljana (MOL) in Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS) ustanovila gospodarsko družbo BŠP, ki je pripravila skupni projekt prenove Plečnikovega stadiona. Januarja 2008 je družba stadion zaprla, leta 2009 pa je bil za projekt prenove stadiona na natečaju izbran berlinski biro GMP. Kulturnovarstveno soglasje je pravnomočno od marca 2011.

Zgodba s pridobivanjem okoljevarstvenega soglasja sega v leto 2010, ko je družba BŠP na Agencijo RS za okolje (Arso) vložila vlogo za izdajo omenjenega soglasja. Arso je konec maja 2012 okoljevarstveno soglasje izdal, a so se nanj pritožili stranski udeleženci, zato je ministrstvo za kmetijstvo še istega leta okoljevarstveno soglasje odpravilo ter zadevo vrnilo Arsu v ponovni postopek in odločanje. Nazadnje je Arso okoljevarstveno soglasje v ponovnem postopku izdal aprila 2017, vendar ga je ministrstvo za okolje in prostor zaradi pritožb novembra istega leta odpravilo in zadevo vrnilo na Arso v ponovno odločanje.

Dodatno vse skupaj zapleta postopek zaradi zemljišča ob Fondovih blokih, ki ga je občina vložila v projekt gradnje stadiona, ki na sodišču teče od leta 2009. Pri svojem pa vztraja tudi Civilna pobuda za ohranitev Plečnikovega stadiona v izvirni obliki, ki za stadion predvideva alternativne rešitve. Foto: BoBo
Dodatno vse skupaj zapleta postopek zaradi zemljišča ob Fondovih blokih, ki ga je občina vložila v projekt gradnje stadiona, ki na sodišču teče od leta 2009. Pri svojem pa vztraja tudi Civilna pobuda za ohranitev Plečnikovega stadiona v izvirni obliki, ki za stadion predvideva alternativne rešitve. Foto: BoBo