Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, ki deluje v okviru oddelka za slovenistiko ljubljanske filozofske fakultete, tujce že dolgo vabi k učenju slovenščine in spoznavanju slovenske kulture, družbe in naravnih lepot. Poletna šola slovenskega jezika letos poteka 35. leto, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture 52. leto. Foto: BoBo
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, ki deluje v okviru oddelka za slovenistiko ljubljanske filozofske fakultete, tujce že dolgo vabi k učenju slovenščine in spoznavanju slovenske kulture, družbe in naravnih lepot. Poletna šola slovenskega jezika letos poteka 35. leto, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture 52. leto. Foto: BoBo

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture je tradicionalna prireditev, ki vsako leto v juliju na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani združi množico udeležencev z vseh koncev sveta v skupnem prizadevanju pridobiti čim več znanja o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi ter spoznati in občutiti slovensko aktualno življenje in dogajanje.

Letos se bo na 52. seminarju zbralo 108 udeležencev iz 26 držav – študentov in univerzitetnih profesorjev slovenščine, slavistov ter drugih znanstvenih delavcev, prevajalcev ter kulturnih delavcev iz slovenskega zamejstva.

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, ki deluje v okviru oddelka za slovenistiko ljubljanske filozofske fakultete bogato zgodovino spoznavanja slovenskega jezika, kulture in družbe gradi tudi s Poletno šolo slovenskega jezika, ki bo letos potekala že 35. leto.

Poletno šolo slovenskega jezika bo letos obiskalo več kot sto udeležencev iz 33 držav. Potekali bodo programi za začetnike (konverzacija s fonetiko), nadaljevalce (konverzacija za nadaljevalce, slovenska literatura s kulturo, slovnica) in za izpopolnjevalce (konverzacija za izpopolnjevalce, slovenska literatura s kulturo). Šolo bo pospremil bogat spremljevalni program, namenjen spoznavanju slovenske kulture, zgodovine in sodobne stvarnosti.

Seminar na temo drugačnosti
Seminarski program je razdeljen na dopoldanski strokovni in popoldansko-večerni spremljevalni program. Strokovni del programa seminarja sestavljajo lektorske vaje, konverzacijski tečaji, vaje iz fonetike, posebni izbirni tečaji in predavanja uglednih strokovnjakov s področja slovenskega jezikoslovja, literature, humanističnih in drugih ved. Predavanja bodo potekala na temo Drugačnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi.

Odprtje seminarja bo v prostorih filozofske fakultete potekalo ob 12.30, zvečer pa so organizatorji pripravili še slovesnost v atriju Mestnega muzeja Ljubljana, na kateri bosta nastopila glasbenika Petra Vidmar in Matej Grahek, piše na spletnih straneh Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik. Med drugim se bodo udeleženci lahko podali na literarnozgodovinsko in umetnostnozgodovinsko vodstvo po Ljubljani, si ogledali slovenski film Panika Barbare Zemljič in gledališko predstavo Jezik ne jezi se Andreja Rozmana - Roze.

Seminar slovenskega jezika
Seminar slovenskega jezika