Generalna direktorica Suzana Žilič Fišer bo prevzela tudi naloge poslovnega direktorja. Foto:
Generalna direktorica Suzana Žilič Fišer bo prevzela tudi naloge poslovnega direktorja. Foto:

Spremembo odloka o ustanovitvi javnega zavoda Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture (EPK) so mariborski mestni svetniki na današnji izredni seji soglasno podprli. Po novem bo imel zavod le še dvočlansko upravo, naloge poslovnega direktorja pa bo prevzela generalna direktorica. Njej bo za svoje delo odgovarjal tudi programski direktor. Nov odlok natančneje določa pristojnosti in odgovornosti obeh direktorjev, generalni direktorici pa omogoča, da svetu zavoda lahko predlaga razrešitev programskega direktorja.


Mesto generalne direktorice zavoda zaseda Suzana Žilič Fišer, programski direktor je Mitja Čander. Poslovnega direktorja zavod trenutno ni imel, saj je Helena Hvalec zaradi kritik in očitkov, da je njeno delo povzročilo likvidnostne težave zavoda, sredi aprila odstopila.

Nove naloge zavodu Maribor 2012
Spremenjeni odlok zavodu Maribor 2012 nalaga nekoliko drugačne obveznosti. Zavezuje ga k uskladitvi strateškega načrta projekta EPK z ustanoviteljem – Mestno občino Maribor, letni program dela in finančni načrt zavoda za leto 2013 pa mora pripraviti najpozneje do konca junija 2012. Uskladitev strateškega načrta z Mestno občino Maribor je pomembna tako za načrtovanje in zagotavljanje proračunskih sredstev po izteku leta 2012 kot tudi za načrtovanje razvojnih kulturnih politik in trajnostnih učinkov projekta, pravi Aleš Novak, direktor mestnega urada za kulturo. Zgodnejša priprava letnega program dela in finančnega načrta pa naj bi Mestni občini omogočila boljše načrtovanje trajnostnih učinkov projekta EPK in ustrezno proračunsko načrtovanje.